2015.gads

IZSOLE- noslēgusies

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 4076 001 0048, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 5.9 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). 

Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 14.decembrim plkst.12:00
kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 14.decembrī plkst.14:00.

IZSOLE- noslēgusies
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam:
„Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0213 0.81 ha platībā; Izsole notiks 16.novembrī plkst.14:00
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 16.novembrim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 16.novembrī.

   IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Līvi”,  dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0542 001, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 73.4m2
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 14.septembrim plkst.12:00
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 14.septembrī plkst.14:00.
  

   IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Sēļi”, dzīvoklim Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0359 003, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 71,6 m2

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 14.septembrim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 14.septembrī plkst.14:00.   

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Saulaines attīrīšanas iekārtas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 007 0031, ar kopējo platību 1,90 ha un uz tā esošo būvi - sūkņu māju, kadastra Nr.4076 007 0031 001, ar kopējo platību 64,6 m². 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) no 06.05.2015. līdz 15.06.2015.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 15.06.2015. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 4900 (četri tūkstoši deviņi simti eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas jāsamaksā izsoles noteikumu 2.3.punktā noteiktajā kārtībā.Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu Aigaru Sietiņu, mob.tālr.28609107
.

IZSOLE- noslēgusies
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem „Kurši”, dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²; Izsole notiks 15.jūnijā plkst.14:20;

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 15.jūnijam plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107. Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 15.jūnijā plkst.14:20. 

 IZSOLES- noslēgušās
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem :
 
„Beķeri 2”, ar kadastra numuru 40760080054, 1.9 ha; 
  Izsole notiks 11.maijā plkst.14:10
 
 
  „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā ar kadastra Nr. 4096 004 0212, daļas 1.30 ha platībā; 
  Izsole notiks 11.maijā plkst.14:30
  
 
  „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, Svitenes pagastā ar kadastra Nr. 4088 004 0382, 1,3 ha; 
  Izsole notiks 11.maijā plkst.14:40
 
 
  „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr.40880040383, 0,6 ha platībā un „ Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr. 4088 004 0385, daļas 2,8 ha platībā; 
 Izsole notiks 11.maijā plkst.14:50
 
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 11.maijam plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē
2015.gada 11.maijā.

 IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem - „Kurši”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²
Izsole notiks 11.maijā plkst.14:10; Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 11.maijam plkst.12:00
 
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 11.maijā plkst.14:10.
 

  IZSOLE- noslēgusies
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem:
„Kurši”, dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²; 

Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:40;
 
  
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 13.aprīlī plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 13.aprīlī plkst.14:40.

 IZSOLES- noslēgušās
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem:
„Dzilgas”, zemes vienību ar kadastra numuru 40760030492, 0.3 ha platībā; 
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:00;
Izsoles noteikumi

„Beķeri 2”
, ar kadastra numuru 40760080054, 1.9 ha; 
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:10;
Izsoles noteikumi

„Vitkovska”, ar kadastra apzīmējumu 40960020025, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha; 
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:20;
Izsoles noteikumi

„Širvji” daļas, ar kadastra apzīmējumu 40960020019, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha; 
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:30;
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 13.aprīlī plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 13.aprīlī.

IZSOLES- noslēgušās
  
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem  „Kurši”, dzīvoklim Nr. 8 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 008, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 68,40m2

Izsole notiks 16.martā plkst.14:40;
Izsoles noteikumi
„Kurši”, dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²

Izsole notiks 16.martā plkst.14:50
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 16.martā plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 16.martā.

   IZSOLES- noslēgušās
 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem:

1. „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070214 un 40960070252, 0.85 ha platībā;

Izsole notiks 16.martā plkst.14:00;
Izsoles noteikumi

2. „Bērsteles lauki”, ar kadastra apzīmējumu 40960070303, 1.00 ha platībā; 
Izsole notiks 16.martā plkst.14:10;
 
 
3. „Vitkovska”, ar kadastra apzīmējumu 40960020025, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha; 
Izsole notiks 16.martā plkst.14:20;
 
 
4. „Širvji” daļas, ar kadastra apzīmējumu 40960020019, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha; 
Izsole notiks 16.martā plkst.14:30;
 
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līpazīties interneta vietnē www.rundale.lv undz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. 
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 16.martā plkst.12:00
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 16.martā.

 IZSOLES- noslēgušās
  
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem:
1. „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 40960070275, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070364 un 40960070353, Viesturu pag., ar kopējo platību 2.15 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:00; 
 
 
2. „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 4096 007 0275, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070322 un 40960070323, Viesturu pag., ar kopējo platību 2.11 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:10;
 
 
3. „Aiz mehāniskajām darbnīcām”, kadastra numurs 40960070078, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070163 un 40960070164, Viesturu pag., ar kopējo platību 2.4 ha. 
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:20;
 
 
4. „Bērsteles mazdārziņi", kadastra numurs 40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070270, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.39 ha; 
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:30;
 
 
5. „Vitkovska”, ar kadastra apzīmējumu 40960020025, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha; 
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:40;
 
 
6. „Bērsteles lauki”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070293 un 40960070294, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.44 ha; 
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:50
 
 
7. „Širvji” daļas, ar kadastra apzīmējumu 40960020019, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha; 
Izsole notiks 23.februārī plkst.15:00
 
 
8. „Juskas lauks”, ar kadastra numuru 4096 004 0062, Viesturu pag., ar kopējo platību 9.3 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.15:10
 
 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
 Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 23.februārim plkst.12:00
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 23.februārī.

 

Lapa atjaunota: 15.07.2019. 14:20
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk