Janvāris

 

31. janvāra domes lēmumi

Audio ieraksts

2.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu L.S. Saulaines sociālajā centrā.
3.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.S. Saulaines sociālajā centrā.
4.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.B. Saulaines sociālajā centrā.
5.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu L.A. Saulaines sociālajā centrā.
6.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu A.S. Saulaines sociālajā centrā.
7.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu O.Ļ. Saulaines sociālajā centrā.
8.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.Š. Saulaines sociālajā centrā.
9.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu L.D. Saulaines sociālajā centrā
10.
Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas atbrīvošanu no amata.
11.
Par atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes “Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājs” apstiprināšanu.
12.
Par Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” nosaukuma un tipa maiņu.
14.
Par Rundāles novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu
15.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas B
ērsteles ielā 13 zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības A.Z.
16.
Par platības precizēšanu nekustamā īpašuma “Saulaines mazdārziņš *”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs *** zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.
17.
Par nekustamā īpašuma "Pliķēni", Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18.
Par nekustamā īpašuma "Mazkalēji", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0099, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
19.
Par adrešu noteikšanu telpu grupām Viesturu pagasta dzīvojamajā mājā “Lejnieki *”.
20.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rijnieki *”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem *** un ***, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
21.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Apauši”, kadastra numurs 4076 003 0434, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0349, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu.
22.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
23.
Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas apstiprināšanu.
24.
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
25.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.14 „Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu”.
Lapa atjaunota: 22.02.2019. 11:28
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk