Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā

Laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa Rundāles novadā tiks īstenots projekts aprīkojuma iegādei dienas aprūpes centra izveidei.
Projekta mērķis: izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Rundāles novada pašvaldībā – dienas aprūpes centru 3 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un 11 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu.

Dienas aprūpes centru paredzēts izveidot Saulaines sociālā centra ēkā (adrese: Saulaine 10, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901), nodrošinot aktivitāšu istabu pieaugušajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, aktivitāšu istabu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, relaksācijas istabu, virtuvi, atpūtas telpu un sociālā darbinieka kabinetu.
Projekta ietvaros dienas aprūpes centra izveidei plānots iegādāties specializētu aprīkojumu multisensoriskas apkārtnes radīšanai aktivitāšu istabām - pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī relaksācijas istabai.

Projekta rezultāts:
dienas aprūpes centrā aprīkotas 3 pakalpojumu sniegšanas telpas, izveidojot 11 pakalpojumu sniegšanas vietas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 3 pakalpojumu sniegšanas vietas pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Plānoto projekta aktivitāšu ieviešanas kopējais finansējums ir EUR 59 804.19, kur ERAF finansējums ir EUR 50 833.56  un valsts budžeta dotācija EUR 2 242.65. Rundāles novada domes līdzfinansējums sastāda EUR 6727,98.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums ir 18 mēneši. Projekta īstenošanas termiņš 2019.gada 1.aprīlis - 2020.gada 30.septembris.

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Pabeigta projektā plānotā multisensoriskā aprīkojuma un papildus aprīkojuma iegāde. /30.09.2020./
Ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums aktivitāšu istabai pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, aktivitāšu istabai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un relaksācijas istabai, lai Saulaines sociālajā centrā izveidotu dienas aprūpes centru.

Ņemot vērā finanšu līdzekļu ietaupījumu, kas veidojies realizētā iepirkuma rezultātā, Rundāles novada dome gatavo pieteikumu papildus aprīkojuma iegādei. /15.07.2020./

Saskaņā ar atklāta konkursa “Multisensoriska aprīkojuma piegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā” rezultātiem, aprīkojumu aktivitāšu istabai pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem piegādās SIA “SLAUGIVITA” (nolīgtā līgumcena 18 367,00 EUR un un PVN 21%, kas sastāda 3 857,07 EUR, kas veido kopējo līgumcenu 22 224,07 EUR apmērā). Aprīkojumu aktivitāšu istabai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piegādās SIA “EGLE RIS” (nolīgtā līgumcena 6 508,82 EUR un un PVN 21%, kas sastāda 1 366,85 EUR, kas veido kopējo līgumcenu 7 875,67 EUR apmērā). Aprīkojumu relaksācijas istabai piegādās SIA “SLAUGIVITA” (nolīgtā līgumcena 19 598 EUR un un PVN 21%, kas sastāda 4115,58 EUR, kas veido kopējo līgumcenu 23 713,58 EUR apmērā). /16.04.2020./

Atkārtoti izsludināts atklāts konkurss “Multisensoriska aprīkojuma piegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā”: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/32395 /22.01.2020./

Ņemot vērā, ka izsludinātajā atklātajā konkursā “Multisensoriska aprīkojuma piegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā” piedāvājumu iesniedza 1 pretendents, Rundāles novada domes Iepirkumu komisija, izvērtējot esošo situāciju, kā arī pamatojoties uz 2017.gada 28.februāra MK noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, uzskatot, ka netiek nodrošināta pietiekoši liela konkurence, pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. /01.11.2019./

Izsludināts atklāts konkurss “Multisensoriska aprīkojuma piegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā”: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26753 /10.09.2019./

Tiek gatavots materiāls cenu aptaujām specializētās datorprogrammatūras iegādei, galda spēļu iegādei un mēbeļu komplekta iegādei. Oktobra beigās tiks piegādāti portatīvie datori. /10.09.2019./

Lai nodrošinātu nepieciešamā aprīkojuma iegādi Dienas aprūpes centra izveidei Saulainē, atbildīgie speciālisti veic tehnisko specifikāciju izstrādi multisensoriskajam aprīkojumam. /12.07.2019./
 

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 15.10.2021. 15:14
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk