“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Rundāles novada dome 2017.gada 14.augustā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu.

Projektā iesaistītā skola ir Pilsrundāles vidusskola.
Projekta īstenošanas laiks: 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.
Projekta mērķis ir nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta ietvaros izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plānu izstrādā divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam (iekļaujot divus mācību gadus - 2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.). Projekts ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolā ieviestu alternatīvas darba organizācijas formas, kas papildinātu jau esošās mācību stundas. Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot sniegto izglītības pakalpojumu un nostiprināt skolas kolektīva gatavību risināt izglītojamo vajadzības - paaugstinot viņu sasniegumus, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt augstākus mācību rezultātus.
Tika izvērtēta skolas esošā situācija un vajadzības 3 gadu periodā, kas bija priekšnoteikums plānā ieviešamo atbalsta pasākumu saturiskai izstrādei, jo tas ļāva veidot piedāvājumu konkrētām skolēnu mērķa grupām, un noteica darbības jomu izvēli. Projektā iesaistītie skolēni Pilsrundāles vidusskolā darbosies 2 jomās - 1) STEM UN VIDES joma- matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija un vide; 2)VALODAS joma – atbalsts skolēniem valodas attīstībā.

Projekta ietvaros Pilsrundāles vidusskolā ar 2017./2018.m.g.septembri darbu uzsāks speciālais pedagogs un vēl viens logopēds.
Plānā iekļauto pasākumu izdevumus plānots segt no projektam piešķirtā finansējuma.

Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums 17836, - EUR

Projektā iesaistāmā mērķa grupa ir 1.-6. klašu skolēni ar mācīšanās grūtībām vai traucējumiem un skolēni ar vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem.

Projekta koordinatore Rundāles novadā: Pilsrundāles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Daiga Saka, mob.tālr.: 26713590, e-pasts: daiga.saka@rundale.lv

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 24.04.2019. 14:11
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk