Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Rundāles novada dome 2017.gada 10.martā noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz 2021.gada 30.decembrim.

Projekta ietvaros
ir paredzēts nodrošināt karjeras atbalstu izglītības iestāžu izglītojamiem, organizējot dažādus karjeras attīstības atbalsta pasākumus, grupu un individuālās karjeras konsultācijas, izveidot datu bāzi par absolventu tālāko izglītību vai nodarbinātību. Projekta ietvaros tiks organizēta labās prakses apmaiņa. Tiks plānotas dažādas aktivitātes gan bērniem, gan vecākiem par bērnu un jauniešu karjeras nepieciešamā karjeras atbalsta jautājumiem, kā arī tiks nodrošināta informācijas pieejamība karjeras virziena izvēlei. Plānots veicināt sadarbību ar dažādām mērķauditorijām, iestādēm un uzņēmumiem.

Projekta koordinatore Rundāles novadā: Zinaida Sparāne, tālrunis: 63962236, mob.tālr.: 22029011, e-pasts: zinaida.sparane@rundale.lv.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas ietvaros plānoti dažādi pasākumi. Projekta izmēģinājumskola ir Pilsrundāles vidusskola. Ar 2017.gada martu skolā darbu ir uzsācis darbu pedagogs karjeras konsultants. Sadarbībā ar izglītības iestādi ir izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu Rundāles novadā, kura izdevumus plānots segt no projekta finansējuma.


Rundāles novada dome sadarbībā ar Pilsrundāles vidusskolu, lai sniegtu izglītojamajiem atbalstu nākotnes profesijas izvēlē, turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam tiek realizēts ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādē, nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā, celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamo interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus pieprasījumam un vajadzībām.

Projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt uzņēmumus, izstādes, piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs, lekcijās un diskusijās, iegūt visaptverošu informāciju par mācību iestāžu piedāvājumiem, lai iepazītu dažādas profesijas un izglītības iespējas.

Tāpat turpināsies sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem, lai veicinātu karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanu izglītojamajiem.
 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam 

Pasākumi 2020./2021. mācību gadā

Pasākumi 2019./2020. mācību gadā:

Pasākumi 2018./2019. mācību gadā:

Pasākumi 2017./2018. mācību gadā:

Pasākumi 2016./2017. mācību gadā:

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 08.01.2021. 12:37
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk