Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Projekta mērķis ir samazināt primāro enerģijas patēriņu Rundāles novada domes ēkā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanu par siltumapgādi, veicot ieguldījumus atbilstoši Rundāles novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam noteiktajām prioritātēm.

Galvenās projekta darbības:
- projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana ;
- būvdarbu veikšana;
- autoruzraudzība;
- būvuzraudzība;
- publicitātes pasākumu veikšana.

Plānotie projekta rezultāti:
- izstrādāts 1 būvprojekts;
- veikti ēkas energosertifikātā paredzētie pasākumi būvniecības ietvaros:
- nomainītas esošās ārdurvis uzstādot 1 energoefektīvu durvju sistēmu;
- nomainīti 43 logi pret energoefektīvākiem;
- nosiltināts ēkas pagraba pārsegums 133,50 m2 platībā;
- nosiltināts ēkas cokols 30,50 m2 platībā;
- nosiltinātas ēkas ārsienas 583,30 m2 platībā;
- nosiltināti ēkas bēniņi 345,30 m2 platībā un nomainīts jumta segums;
- uzlabota ēkas ventilācijas sistēma;
- izpildīts autoruzraudzības līgums;
- izpildīts būvuzraudzības līgums.

Būvdarbus paredzēts veikt Rundāles novada pašvaldības multifunkcionāla centra un garāžas ēkas pārbūves 5.un 6.kārtas ietvaros, atbilstoši būvprojektam un ievērojot ēkas energosertifikātā norādītos ieteikumus.
Projekta kopējās izmaksas 145 529,97 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 131 000,00 EUR, kopējais ERAF atbalsts 85% no Projekta attiecināmajām izmaksām: 111 350,00 EUR.
Projekta plānotais ilgums 15 mēneši pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projekta īstenošana nodrošinās šādus iznākumu rādītājus:

- primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums par vismaz 100 858 KWh/gadā, salīdzinot ar situāciju pirms projekta;
- siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā par vismaz 20,482 CO2 ekvivalenta tonnām salīdzinot ar situāciju pirms projekta.
Projekta koordinatore: Laura Ārente, Rundāles novada domes projektu speciāliste (kontaktinformācija: tālr. 25622180, e-pasts laura.arente@rundale.lv)


PROJEKTA AKTUALITĀTES:

17.12.2018.
Saskaņā ar noslēgto līgumu par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu Rundāles novada domes ēka, tuvojas būvarbu izpildes noslēgums. Rundāles novada domes ēkas siltināšana tiks pabeigta 2019.gada janvārī.

19.09.2018.
Pamatojoties uz būvuzrauga ziņojumu par būvniecības darbu nepamatotu pārtraukšanu, Rundāles novada dome 2018.gada 2.augustā nosūtījusi SIA “PROFBUILDER” paziņojumu par līguma izbeigšanu. Lai nodrošinātu energoefektivitātes pasākumu veikšanu, izsludināta iepirkuma procedūra “Multifunkcionālā centra būvniecība 5.-6.kārta” (RND 2018/20 ERAF). Saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA “KVINTETS M”, kur nolīgtā līgumcena ir EUR 168 932.50, PVN 21% EUR 35 457.83, veidojot kopīgo līgumcenu EUR 204 408.33 apmērā. Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš līdz 2018.gada 5.decembrim.
Būvdarbi uzsākti. Būvsapulces notiek katru trešdienu plkst. 11:00 Rundāles novada domes sēžu zālē.

20.04.2018.
Saskaņā ar Rundāles novada domes veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, Rundāles novada domes ēkai, projekta ietvaros veic SIA “PROFBUILDER”. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu, līgumcena EUR 113 755.72 bez PVN (21%), kas sastāda EUR 23 888.70, veidojot kopējo līgumcenu EUR 137 644.42. Būvuzraudzību veic SIA “BALTLINE GLOBE” (saskaņā ar noslēgto līgumu EUR 3095.50, bez PVN 21%, kas sastāda EUR 650.06, kopā veidojot kopējo līgumcenu EUR 3745.56. 2018.gada 19.aprīlī būvuzņēmējam nosūtīts paziņojums par būvdarbu uzsākšanu sākot ar 2018.gada 27.aprīli.

Informāciju sagatavoja:
Laura Ārente
Projektu speciāliste
Tālr. 63962236, 25622180
laura.arente@rundale.lv

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 24.04.2019. 13:56
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk