Aktualizēts amatieru kolektīvu nodarbību grafiks

Aktualizēts amatieru kolektīvu nodarbību grafiks - Rundāles novada dome

 NĀC DZIEDĀT, DEJOT, ZĪMĒT, MUZICĒT, SPĒLĒT TEĀTRI UN GLEZNOT RUNDĀLES NOVADA AMATIERKOLEKTĪVOS! 2017/2018 

Amatieru kolektīvi un nodarbības


Izdrukāts no: http://aktualitates/aktualizets-amatieru-kolektivu-nodarbibu-grafiks

© 2013 Rundāles novada dome