Amatierteātri pēc četru gadu pārtraukuma svin tikšanos Bauskas novada amatierteātru skatē

 Nedēļā, kad Latvijas spēlmaņu cilts svinēja teātra leģendas Eduarda Smiļģa dzimšanas dienu, Bauskas novada amatierteātri pēc četru gadu pārtraukuma svinēja tikšanos Bauskas novada amatierteātru skatē.

Skate norisinājās 26.novembrī Īslīces kultūras namā un 27.novembrī Vecumnieku tautas namā. Skatē ar saviem iestudējumiem piedalījās 11 Bauskas novada amatierteātri. Žūrijas komisijā abas dienas strādāja režisores Aija Treija un Zigrīda Ezeriņa.

Divu dienu izrāžu maratonu atklāja mājinieki, Īslīces kultūras nama amatierteātri "Dadži”, ar Dž. Rodari “Sīpoliņu”. Sarunā ar iestudējuma režisori Evitu Novicku, žūrija uzslavēja “Dadžu” kolektīvu un izrādes košo vizuālo tēlu.

Atzinīgus vārdus komisija veltīja Svitenes amatierteātra “Šurumburums” iestudējumam “Kāzas” (autore Baiba Jukņeviča). Aija Treija Svitenes amatierteātra režisorei Ilgai Vaičūnei atzina, ka laiks, skatoties izrādi, pagājis nemanot un, lai arī sākotnēji esot bažījusies par izvēlēto literāro materiālu, iestudējumā tas pasniegts un risināts gaumīgi.

Par izrādes vizuālo risinājumu pozitīvas atsauksmes saņēma Uzvaras amatierteātris un režisore Iluta Puķīte, kas skatei bija iestudējuši Anitas Grīnieces “Raganiņu Jāņus”. Zigrīda Ezeriņa ieteica pārdomāt mūzikas izvēli izrādei un austrumu melodiju vietā varbūt izmantot folkroku, kas Jāņu tēmai būtu atbilstošāks.

Ar Annas Rancānes lugu “Meklējiet sievieti!” šogad novada skatē piedalījās divi amatierteātri – Bauskas Tautas teātris (režisore Ināra Hegenbarte) un Jaunsaules amatierteātris “Laucis” (režisore Inga Cepure). Jau vērtējot Bauskas Tautas teātra izrādi, abām žūrijas komisijas pārstāvēm bija vienots redzējums par labiem lomu atveidotājiem uzvedumā, taču iebildumi pret izvēlēto literāro materiālu. Zigrīda Ezeriņa sarunā ar Ināru Hegenbarti norādīja uz loģikas un atrisinājuma trūkumu katrā no izrādes tēliem, un pauda bažas, ka, izvēloties strādāt ar šādu materiālu, režisors sev uzliek pārmērīgi traku uzdevumu – uzrakstīt otru lugu jau esošajai, kurā sakārto un atrisina to, kas oriģināldarbā nav izdarīts. Šo pašu žūrija akcentēja arī pārrunās ar Ingu Cepuri, vienlaikus Zigrīda Ezeriņa, kurai Jaunsaules izrāde bija jau ceturtā redzētā iestudējuma “Meklējiet sievieti!” versija, atzina, ka šis variants uzskatāms par veiksmīgāko.

Skates otrā dienā pirmie uz skatuves savu stāstu “Mans sapnis” stāstīja Vecumnieku tautas nama amatierteātris “Vecmuiža” (režisore un iestudējuma autore Vēsma Petruševica). Izrādes vēstījums un ironija par padomju laiku vērtībām un vienkāršās tautas attiecībām ar “partiju” šajā reizē žūriju nepārliecināja – pietrūka ironijas un pārspīlējuma, iebildumi bija arī pret izrādes koptēlu un audiovizuālo noformējumu.

Žūrijas ieteikumus meklēt vērtīgu dramaturģiju uzklausīja arī Iecavas kultūras nama amatierteātra “Trubadūrs” režisore Lilita Gārbena, kas skatē rādīja Anitas Grīnieces “Puķu brokastis”. Režisore stāstīja, ka “Trubadūrs” ir jauns kolektīvs, kurā apvienojušies dalībnieki, kuriem, tāpat kā režisorei, tuvākais žanrs ir komēdija. Žūrijas pārstāves atzīmēja, ka kolektīvā ir spējīgas aktrises ar balsi, tomēr stingri uzstāja uz garīgi un saturiski vērtīga literārā materiāla izvēli, kas šajā reizē vērtējams kritiski.

Vērtējot Misas tautas nama amatierteātri “MIStērijA” (režisore Sandra Vēvere) ar Anitas Grīnieces lugu “Čūsku ballīte”, žūrija uzslavēja izrādes vizuālo risinājumu – tērpus un gaismas spēles. Amatierteāta režisorei žūrija ieteica izslīpēt aktrišu dialogus un varoņu biogrāfijas, nebaidoties pielāgot izvēlēto dramaturģiju izrādes vajadzībām.

Divas izrādes skatei bija sagatavojis režisors Ingus Pavinkšnis. Dienas pirmajā pusē viņš žūrijai un skatītājiem prezentēja amatierteātra “Bārbelīši” uzvedumu “Skaistuma karaliene” (autors Voldemārs Zonbergs). Aija Treija pateicās režisoram un aktieriem par patiesumu un izrādes laikā radīto siltuma sajūtu. Žūrijas pārstāves ieteica režisoram vairāk piestrādāt pie lomu atveidotāju partnerības pilnveides un tekstu apguves. Kā otru izrādi režisors Ingus Pavinkšnis ar amatierteātri “Kurmene” bija uzvedis Rūdolfa Blaumaņa lugu “Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis”. Kolektīvs izrādei drosmīgi izmantoja ne tikai skatuvi, bet arī skatītāju zāli, kas žūrijai šķita pieņemams un labs risinājums. Zigrīda Ezeriņa uzslavēja režisoru par izvēlēto materiālu, simboliem un labām iestrādnēm formas vieglumā. Arī Aija Treija ieguldīto darbu izrādē novērtēja pozitīvi, uzsverot, cik ļoti izrādi bagātina oriģinālmūzika (komponists Ingmārs Zemzars). Abas žūrijas pārstāves bija vienisprātis, ka ar nelieliem uzlabojumiem, izrādei ir potenciāls gūt labu vērtējumu arī Zemgales reģiona amatierteātru skatē, jo izrādē ir jūtams gan ieguldītais darbs, gan režisora un aktieru talants.

Ļoti labi panākumi Bauskas novada amatierteātru skatē šogad arī Vecsaules amatierteātrim. Režisore Gunta Siliņa izrādi “Nakts raksti” veidojusi no latviešu autoru dzejas un prozas darbiem. Žūrija pateicās režisorei par lielo darbu, kas ieguldīts materiāla atlasē un salikumā, par darbu ar aktieriem, skaisto valodu un izrādes aktualitāti. Aija Treija atzīmēja, ka, visu izrādes laiku ir bijusi sajūta, ka aktieriem pašiem šī izrāde ir vajadzīga, caur izrādi viņi runā par sev aktuālo, turklāt runā tā, it kā teksti taptu turpat uz vietas, nevis kāds tos būtu uzrakstījis jau iepriekš.

Pēc visu izrāžu izvērtēšanas, žūrijas komisija akcentēja to, cik būtiski ir izvēlēties labu un vērtīgu dramaturģiju, jo vairākām novada amatierteātru iestudētajām izrādēm tieši nepiemērots literārais materiāls ir bijis pirmais klupšanas akmens. Protams, vislabāk būtu izcelt un strādāt ar latviešu dramaturģiju, taču noteikti var arī meklēt ārzemju autoru darbus, un strādāt ar to tulkojumiem. Režisore un skates žūrijas komisijas pārstāve Zigrīda Ezeriņa atgādināja, ka amatierteātri Latvijā ir mazas kultūras saliņas, kas sevī ietver literatūru, mūziku, vēsturi, mākslu, un režisori ir tie, kuru darbs ir šīs saliņas kopt. Tas prasa daudz laika, daudz zināšanu un ziedošanos, bet tieši tāds ir režisora uzdevums, un par tā veikšanu – vissirsnīgākais paldies.


Bauskas novada amtierteātru skates rezultāti:


Nr.p.k.


Amatierteātris

Režisors

Darba autors, nosaukums

Vērtējums


Īslīces kultūras nama amatierteātris „Dadži”

Evita Novicka

Džanni Rodari

SĪPOLIŅŠ

II pakāpe


Bauskas Kultūras centra Bauskas Tautas teātris

Ināra Hegenbarte

Anna Rancāne

MEKLĒJIET SIEVIETI!

III pakāpe


Svitenes tautas nama amatierteātris “Šurumburums”

Ilga Vaičūne

Baiba Jukņeviča

KĀZAS

II pakāpe


Kultūras centra “Kamarde” Uzvaras amatierteātris

Iluta Puķīte

Anita Grīniece

RAGANIŅU JĀŅI

III pakāpe


Jaunsaules amatierteātris “Laucis”

Inga Cepure

Anna Rancāne

MEKLĒJIET SIEVIETI!

III pakāpe


Vecumnieku tautas nama amatierteātris “Vecmuiža”

Vēsma Petruševica

Vēsma Petruševica

MANS SAPNIS

Pateicība par piedalīšanos


Bārbeles tautas nama amatierteātris “Bārbelīši”

Ingus Pavinkšnis

Voldemārs Zonbergs

SKAISTUMA KARALIENE

II pakāpe


Vecsaules pagasta amatierteātris “Vecsaule”

Gunta Siliņa

Imants Ziedonis, Maija Laukmane, Anna Rancāne, Lija Brīdaka, Dace Judina

NAKTS RAKSTI

I pakāpe


Misas tautas nama amatierteātris “MIStērijA”

Sandra Vēvere

Anita Grīniece

ČŪSKU BALLĪTE

III pakāpe


Kurmenes tautas nama amatierteātris “Kurmene”

Ingus Pavinkšnis

Rūdolfs Blaumanis

KĀ VECAIS ZEMĪTIS PAŠU NELABO REDZĒJIS

I pakāpe


Iecavas kultūras nama amatierteātris “Trubadūrs”

Lilita Gārbena

Anita Grīniece

PUĶU BROKASTIS

Pateicība par piedalīšanos


Elīna Māla,
Kultūras nodaļas vadītāja

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 28.11.2022. 16:35
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk