Arī šogad pieejams finansējums savu ideju realizēšanai vides labiekārtošanai novadā

Arī šogad pieejams finansējums savu ideju realizēšanai vides labiekārtošanai novadā - Rundāles novada dome
Mūsdienās augsti vērtējama ne tikai māka izteikt savu viedokli, bet arī sniegt artavu savas dzīves vietas un apkārtējās vides veidošanā un attīstībā. Iesaistoties, nebaidoties uzņemties iniciatīvu un arī atbildību par padarīto, apvienojot Jūsu idejas un pašvaldības atbalstu, iespējams panākt nozīmīgus un redzamus uzlabojumus tepat mūsu tuvākajā apkārtnē. Tieši šī iemesla dēļ jau piekto gadu Rundāles novada iedzīvotājiem tiek nodrošināts pašvaldības finansiālais atbalsts pašu ideju un iniciatīvu realizēšanai. 
 
Mūsu pašu novadā līdz šim īstenotie projekti ir lielisks pierādījums tam, ka labas idejas saņem atbalstu un paveiktais visbiežāk ir daudz nozīmīgāks nekā sākotnēji plānotais.
 
Ņemot vērā, ka pavasara darbi nupat jau ir sākušies, aicinām sarosīties iedzīvotājus, kuriem ir idejas apkārtējās vides labiekārtošanai un iesniegt savas idejas projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Savu ideju realizēšanai iespējams saņemt Rundāles novada domes finansējumu līdz 1000 EUR. 

UZZIŅAI

„Iedzīvotāji veido savu vidi” projektu konkursa mērķis
Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti, sekmējot sociālo atbildību, savstarpējo sadarbību starp pašvaldību un vietējo sabiedrību.

Konkursa dalībnieki
Konkursa ietvaros savus projektus aicināti iesniegt nevalstiskas organizācijas kā arī neformālas iedzīvotāju grupas vismaz piecu dalībnieku sastāvā (to skaitā 2 pilngadīgas personas).

Atbalsts tiek piešķirts
Iniciatīvām Rundāles novada teritorijas labiekārtošanai, pilnveidošanai un uzlabošanai (piemēram, atpūtas zonu iekārtošana bērniem, pieaugušajiem, taciņu izveide, teritorijas apzaļumošanai un citiem līdzīgiem pasākumiem)

Finansējums
Rundāles novada dome piešķir finansējumu 80-100% no projekta kopējās summas, bet ne vairāk kā 1000 EUR viena projekta īstenošanai. Finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts ar Rundāles novada domes lēmumu.

Projektu pieteikumu iesniegšana
Finansējuma saņemšanai Rundāles novada domē (vai Svitenes vai Viesturu pagastu pārvaldēs) ir jāiesniedz aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa.
____________________
1 Projektu konkursa nolikums pieejams www.rundale.lv sadaļā SABIEDRĪBA (Iedzīvotāji veido savu vidi)

         Realizētie projekti 

Gads Iesniedzējs Paveiktais
2014
Viesu nama “Baltā māja” saimnieki
Projekta ietvaros, izveidojot norobežojošus elementus (puķu un vīteņaugu kastes, mūra sienu – žogu, vīteņaugu atbalsta sienu u.c.) tika radīta ērta, rāma, droša un skaista kopaina pa ceļam uz Rundāles pili, kas ļauj garāmgājējiem un pasākumu apmeklētājiem gūt patīkamu priekšstatu par atpūtu laukos, vienlaikus baudot Rundāles pils tuvumu
2014
Svitenes skolas pedagogi un vecāki
Īstenojot projektu „Svitenes skolas apzaļumošana”, sastādīti dažādi dekoratīvie koki, košumkrūmi, mūžzaļi apstādījumi un ziemcietes. Apkārtni pievilcīgāku vērta gan skolas darbinieki un pedagogi, gan arī skolēnu vecāki.
2015
Labiekārtota un pilnveidota bērnudārza „Mārpuķīte” teritorija un rotaļu laukumi, ierīkojot tūju stādījumus, kā arī papildinot teritoriju ar krāšņumaugu un kultūraugu stādījumiem. Stādiem paaugoties vasaras laikā rotaļu laukumos tiks nodrošināts dabīgais noēnojums.
 
2016
Labiekārtota atpūtas zona pie Dzirnavu ūdenskrātuves Pilsrundālē, peldvietai atjaunojot smilts segumu, uzstādot jaunu atpūtas aprīkojumu (piknika galdi, grila vietas, pārģērbšanās vietne).

Laura Ārente,
Projektu speciāliste

Rundāles novads iekļaujas apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli”, kas  darbojas visā Latvijā, lai iedzīvotājiem un to apvienībām palīdzētu īstenot ieceres un paveikt nelielus projektus pašu spēkiem. Tas ir atbalsts nevalstiskajām organizācijām vai nereģistrētām iedzīvotāju grupām. Iedzīvotāji raksta projektus, žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot  savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Attēlā: Pērn ar domes finansiālu atbalstu tika īstenots pilsrundālieša Gata Augstkalna (attēlā no kreisās) virzītais projekts par atpūtas vietas labiekārtošanu pie Dzirnavu ūdenskrātuves

 

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 18.04.2017. 09:07
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas