Darbi Lielupes krastā pie gājēju tiltiņa pār Lielupi un pie Mežotnes pilskalna ir pabeigti

Darbi Lielupes krastā pie gājēju tiltiņa pār Lielupi un pie Mežotnes pilskalna ir pabeigti - Rundāles novada dome

Rundāles novada dome un Latvijas vides aizsardzības fonds (turpmāk LVAF) 2018.gada maijā parakstīja savstarpēju līgumu  par projekta Nr. 1-08/121/2018 “Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā” finansēšanu un izpildes kārtību. Līguma kopējā summa ir 16056,89 EUR, no tās 11240,00 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 4816,89 EUR pašvaldības līdz finansējums.
2018.gada 30.janvārī tika noslēgts līgums ar SIA “Kvintets” par laukuma pie gājēju tiltiņa pār Lielupi un gājēju celiņa pie Mežotnes pilskalna izbūvi līdz 2018.gada 30.septembrim. Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi publiskajiem ūdeņiem (Lielupei). Darbi Lielupes krastā pie gājēju tiltiņa pār Lielupi un pie Mežotnes pilskalna ir pabeigti. Ir izbūvēts gājēju celiņš pie Mežotnes pilskalna no autoceļa Mežotnes stacija-Saulītes-Senči gar Zemgaļu ostu, izcirsti krūmi, sakārtota teritorija, izbūvēta jauna caurteka, kura nodrošinās virszemes ūdeņu novadīšanu, lai izslēgtu izskalojumus. Pie gājēju tilta pār Lielupi ir izveidots stiprināts laukums, kur novietot automašīnas, lai iedzīvotājiem un tūristiem ir ērta piekļuve un patīkama brīvā laika baudīšana nesteidzīgā pastaigā. 

Inta Klīve,
Priekšēdētāja vietniece

2018.gada 9.augustā tika uzsākti objektu izbūves darbi projekta “Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā” realizācijai /Foto:I.Tetērina

Pabeigti objektu izbūves darbi projektā “Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā” /Foto pirms un pēc: I.Klīve


Izdrukāts no: http://aktualitates/darbi-lielupes-krasta-pie-gajeju-tiltina-par-lielupi-un-pie-mezotnes-pilskalna-ir-pabeigti

© 2013 Rundāles novada dome