Izmaiņas LR proklamēšanas pasākuma programmā

 Izmaiņas svētku programmā - svētku salūts notiks pēc svinīgā pasākuma.


Izdrukāts no: http://aktualitates/izmainas-lr-proklamesanas-pasakuma-programma

© 2013 Rundāles novada dome