Klientu apkalpošana Sociālajā dienestā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, Labklājības ministrija rekomendē visām pašvaldībām līdz 2020. gada 14.aprīlim ierobežot klientu apkalpošanu klātienē, izvērtējot izņēmumu situācijas.
Klātienes pakalpojumi nodrošināmi TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.  SD pieņem iesniegumus attālināti:
  1. parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
  2. e-pastā vai telefoniski;
  3. iesniegumus atstāt  slēgtā pastkastītē:  Saulaines sociālais centrs - Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads; Rundāles novada dome – Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads; Svitenes pagasta pārvalde – Svitenes pagasts, Svitene, Rundāles novads; Viesturu pagasta pārvalde – Bērsteles iela 4, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads.
 
 

Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

 

 

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka:
1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Tātad šobrīd varam pagarināt izziņas līdz 2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Pensionāriem/invalīdiem, ilgstošajiem klientiem izziņas var pagarināt uz visu laiku, kāds paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos.
2.  vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.
 

Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 31.05.2020.

 

 

 
 
Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 31.maijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
 
Pārtikas nodrošinājums ģimenēm (personām) krīzes situācijā
Saistībā arpārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 nonākušajiem, kas atrodas karantīnā, līdz tiek pārtraukta ārkārtējā situācija, tiek izmantota esošā atbalsta programma atbilstoši Ministru kabineta Nr. 727 noteikumiem “Darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”, nepieciešamības gadījumā nodrošinot iespēju saņemt pārtikas preču komplektus iepriekš minētās programmas ietvaros. Aicinām iedzīvotājus izmantot telefonisko vai elektronisko komunikāciju saziņai ar Sociālā dienesta darbiniekiem.
 
Asistenta pakalpojuma saņemšana
Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, kas nozīmē, ka asistenta pakalpojuma saņēmējiem nebūs iespējas doties ārpus savām mājām, lai saņemtu šos pakalpojumus. Lai nepieļautu šādu situāciju un ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs, Ministrija ir sagatavojusi  un MK jau ir akceptējis grozījumus MK noteikumos Nr.942. Par pieņemtajiem grozījumiem tiks sniegta informācija.

Aicinām atskaites iesniegt elektroniski, ja tas nav iespējams, atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un nogādāt to sociālajā dienestā vai vietā, kur sociālais dienests ir izvietojis atsevišķu kasti.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 25.03.2020. 09:59
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk