Pirmais forums «Vairāk jaudas» – kupli apmeklēts

Bauskas novada nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju iniciatīvas grupas gadu iesākušas jaudīgi, pulcējoties pirmajā pašvaldības organizētajā forumā „Vairāk jaudas". 28. janvārī Iecavas kultūras namā pieredzē dalījās ap 100 sabiedriski aktīvo novadnieku.

Ar muzikālu sveicienu pasākumu atklāja Iecavas kultūras nama folkloras kopa „Tarkšķi”, kas Kristīnes Kareles vadībā kā Iecavas Tradicionālās kultūras biedrība pērn īstenojusi pašvaldības līdzfinansēto projektu – vasaras nometni dažādu mūzikas instrumentu un saspēles apguvei.

Prieku par kupli apmeklēto forumu pauda Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis: „Skatoties uz attīstīto valstu vietējo pārvaldi, secinām, ka arvien vairāk pārvaldes uzdevumu, ko mūsu valstī dara pašvaldība, šajās valstīs veic nevalstiskais sektors. Redzot jūsu klātbūtni šodien un paveikto iepriekšējos gados, rodas pārliecība, ka arī mēs varam nonākt tādu valstu statusā, kas ļoti racionāli izmanto savus līdzekļus - lielu daļu veicamo uzdevumu nododot pašai sabiedrībai.”

 

Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka tieši kopienas un sabiedriskās organizācijas vislabāk var sajust to, kas konkrētā vietā ir vajadzīgs un kā to vislabāk organizēt. Bieži palīdzība nepieciešama ārpus darba laika, tāpēc vairāku funkciju realizēšana nevalstiskajam sektoram uzticēta sociālajā, jaunatnes politikas, kultūras un amatiermākslas jomā.

 

„To neietekmē administratīvie šķēršļi un birokrātija; tādā veidā sabiedrība kļūst savstarpēji iecietīgāka, var attīstīt savas vietējās iniciatīvas, un, protams, līdz ar to visa mūsu dzīve uzlabojas. Novēlu stiprināt pārliecību par savu varēšanu, lai jaudas ir daudz un pietiek jauniem projektiem, lai pēc gada nākamajā forumā varam runāt par kopīgi padarītiem darbiem!” tā A. Okmanis.

Ir pagājis pusotra gada pēc Administratīvi teritoriālās reformas. Četru novadu iedzīvotāji no kaimiņiem kļuvuši par vienas kopienas iedzīvotājiem. Domājot par jaunizveidotās pašvaldības tēlu, foruma dalībnieki tika aicināti iesaistīties digitālā aptaujā un ar dažiem vārdiem raksturot Bauskas novadu. Populārākās atbildes saistījās ar jēdzieniem „mājas”, „sadarbība”, „pilis”, „jauns sākums”, „lauksaimniecība”, „upes”, „tranzīts”. Aptaujā iegūtais „atslēgvārdu mākonis” noderēs iedvesmai, šogad izstrādājot jauno apvienotā novada identitāti.

 

Iedvesmas stāsti no kaimiņiem un pašmāju aktīvistiem

Vērtīgu pieredzi saklausījām sēliešu Ievas Jātnieces un Dainas Alužānes stāstījumā par starpteritoriālo sadarbības tīklu „Sēlijas salas”. Bauskas novada kaimiņos mītošās aktīvistes vaļsirdīgi izklāstīja, kā veicies ar Sēlijas kopienu identitātes meklēšanu un kā salu arhipelāgs no 17 kopienām izaudzis līdz 40. „Labums rodas no bada”, un „kopienu līderiem jābūt kā universālajiem kareivjiem, kas gatavi darīt visu: runāt, rakstīt, fotografēt un mazgāt grīdas”. Tādas atziņas radušās ilgstošajā brīvprātīgajā darbā, kas darbīgās dāmas savedis kopā ar visdažādāko sociālo slāņu cilvēkiem – no mazturīgiem novadniekiem līdz pat Latvijas Valsts prezidentam.

 

Gadu gaitā Sēlijā pacietīgi stutēts kopienu tūrisms. Pat ja apkārtnē nav lielu, valsts mērogā atzītu tūrisma galamērķu, saulītē celti katras kopienas vērtīgākie objekti. Izstrādātie projekti rezultējušies brīnišķīgos taustāmos produktos, piemēram, Sēlijas kopienu albumā. Tāpat sēlietes pamatoti var lepoties ar viedo ciemu attīstību.

Gandarījums par paveikto un realizētajiem sadarbības projektiem izskanēja arī Bauskas novada aktīvo biedrību iedvesmas stāstos. Par savu pieredzi māla cepļa apkārtnes labiekārtošanā Kurmenes pagastā attālināti pastāstīja neformālās iedzīvotāju grupas „Kurmenes mālotāji” pārstāvis Niks Aivars Alpēns. Pagājušā gada jaudīgos jauniešu īstenotos projektus prezentēja Eva Reinfelde no biedrības „Mums pieder pasaule”. Savukārt Ieva Bronko-Pastore atskatījās uz iniciatīvām, kuras pēdējo gadu laikā uzņēmusies biedrība „Bauskas vecpilsēta”.

 

Vēl tuvāk iepazīt cits citu foruma dalībnieki varēja sadarbnīcas daļā, kad pie katra galda tapa sadarbības projekta ideja. Lai cik atšķirīgi pēc tematiskajām interesēm un vecuma bija kopā sanākušie aktīvisti, itin visi spēja vienoties par kopīgiem mērķiem un uzdevumiem sabiedrības labuma vairošanai. Tika prezentētas tādas idejas kā parka atjaunošana un upes tīrīšana, koka kuģīšu gatavošana un regate, labdarības akcija, vietējo tūrisma objektu popularizēšana, dabas taku marķēšana, jaunu vides objektu, digitālo soliņu un audio gidu izveide, dienas nometnes organizēšana dažādu sporta veidu reklamēšanai, zaļumballes rīkošana un pat atskurbšanas vietas ierīkošana. Varbūt jau šogad aktīvākie novadnieki kaut ko no raibā piedāvājuma īstenos?

Darījām un darīsim paši

Sabiedrība ir kā akmeņu krāvums, kas sabruktu, ja tie nebalstītu cits citu. Sabiedrībā cilvēki ir atkarīgi cits no cita. Tie cits citam sniedz pakalpojumus un palīdz tikt galā ar ikdienas darbiem. Pateicoties iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju aktivitātei, vide novadā kļūst sakoptāka, skaistāka un ērtāka, dzīve kļūst interesantāka un daudzveidīgāka.

 

2022. gadā Bauskas novadā tika īstenotas 22 iedzīvotāju grupu un 30 sabiedrisko organizāciju iniciatīvas.

 

„Darīsim paši” veida projekti pēdējos gados ir populāri, jo ir kā stimuls iedzīvotājiem pašiem īstenot nelielus dzīvesvides infrastruktūras uzlabošanas projektus. Ik gadu pašvaldība atvēl finansējumu apkārtējās dzīves vides uzlabošanas projektiem. 2023. gadā šim mērķim paredzēti 41 392 eiro - atbilstoši iedzīvotāju skaitam katras apvienību pārvaldes teritorijā īstenojamiem projektiem. Novada administrācijas Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente vērsa uzmanību, ka šogad viena projekta īstenošanai piešķiramā finansējuma apmērs ir palielināts līdz 2000 eiro. Pašvaldība nodrošinās projekta finansēšanu 100% apmērā, ja tas tiks īstenots uz pašvaldības vai valsts īpašuma. Savukārt, ja projekts tiks īstenots citos īpašumos publiski brīvi pieejamā vietā, finansējums tiks piešķirts 85% apmērā.

 

Projektu konkursa izsludināšana plānota pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Noteiktais laiks projektu sagatavošanai un iesniegšanai būs viens mēnesis.

 

2023. gadā iespēja sagatavot projektus pašvaldības finansējuma saņemšanai tiek piedāvāta arī sabiedriskajām organizācijām. Vienreizējs līdzfinansējums iniciatīvas īstenošanai tiek piešķirts līdz 2500 eiro vai arī piešķirtā summa ir atbilstoša iesniegtā projekta nosacījumiem. Pašvaldība atbalsta iniciatīvas izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes politikas un sociālajā jomā, kas tiek īstenotas Bauskas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji ir Bauskas novada iedzīvotāji. 

 

Svarīgi ievērot, ka pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai jāiesniedz Bauskas novada pašvaldībā ne vēlāk kā 60 dienas pirms iniciatīvas īstenošanas uzsākšanas. Viena sabiedriskā organizācija viena kalendārā gada ietvaros var iesniegt ne vairāk kā divus  pieteikumus līdzfinansējumam. Līdzfinansējums nevalstisko organizāciju iesniegto projektu aktivitātēm tiek piešķirts līdz brīdim, kamēr pašvaldības budžetā ir noteiktajam mērķim paredzētie līdzekļi.

 

Foruma moderators, Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš akcentēja, ka sabiedrisko projektu realizēšanā ne mazāk kā finanses vajadzīga arī griba iesaistīties un darīt. Tāpēc viņš pakavējās pie konkrētiem instrumentiem, kas veicina sabiedrības līdzdalību. Prezentācijā varēja uzzināt par aktuālajām NVO sektora iespējām Zemgales, Latvijas un Eiropas kontekstā. Eksperts norādīja uz plusiem un mīnusiem, kas potenciālajiem projektu dalībniekiem būtu jāņem vērā.

 

Ideju lampiņas ir iedegtas

Foruma noslēgumā, dāvinot gaismekļus ar simbolisku idejas lampiņu, godinājām tās biedrības, nodibinājumus un iedzīvotāju iniciatīvas grupas, kas pagājušajā gadā īstenojušas pašvaldības līdzfinansētos projektus. Turklāt papildu pateicību saņēma konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” katras apvienības teritorijas labākā projekta īstenotāji: biedrība „Bauskas vecpilsēta” Bauskā, „Kurmenes mālotāji” Vecumniekos, biedrība „Jauniešu EUREKA” Rundālē un biedrība „Iecavas Ozolu ielas 5 DZĪB” Iecavā.

Pirmās atsauksmes liecina, ka reģistrēto biedrību pārstāvji pirmo forumu novērtējuši kā interesantu, sirsnīgu un skaistu pasākumu. Nevalstiskā sektora pārstāvjiem ir nepieciešama šāda kopā sanākšana un domu apmaiņa, lai veidotu jaunas sadarbības un varētu „gaismot tālāk”.

 

Pateicamies visiem iesaistītajiem un gaidīsim atgriezenisko saiti no foruma dalībniekiem, lai nākamā gada NVO forumu pašvaldība varētu sarīkot vēl jaudīgāku!

 

Beata Logina,
Bauskas novada administrācijas

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 30.01.2023. 17:19
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk