Rundāles novada dome lēmusi

18.jūnijā, ikmēneša Rundāles novada domes sēdē, klātesot un sēdē piedaloties pilnam deputātu sastāvam,

No amata atbrīvo Pilsrundāles vidusskolas direktori
2020.gada maija nogalē Rundāles novada pašvaldībā saņemts Pilsrundāles vidusskolas Andas Liškauskas iesniegums, kurā lūgts atbrīvot viņu no direktores pienākumu pildīšanas, par iemeslu minot dzīvesvietas maiņu. Rundāles novada domes akceptējusi iesniegumu un lēmusi atbrīvot Andu Liškausku no Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes “Pilsrundāles vidusskola” direktores amata no 2020.gada 3.augusta.
Jāpiebilst, ka viss Andas Liškauskas darba mūžs – 40 gadi, pavadīti Pilsrundāles vidusskolā.
 
Apstiprina atklāta konkursa nolikumu
Saistībā ar iepriekš minēto, apstiprināts atklāta konkursa nolikums uz vakanto Rundāles novada pašvaldības izglītības iestādes “Pilsrundāles vidusskola” direktora amatu, kā arī noteikts pretendentu vērtēšanas komisijas sastāvs.
 
Atbalsta grāmatu izdošanu
Rundāles novada domes vienbalsīgi lēmusi atbalstīt autora Edgara Strazdiņa grāmatas „Grāvendāle starp divām Mežotnes zemēm” izdošanu. Pētījumu un apceru, kas veidos grāmatas saturu, autors ir grāvendālietis un mežotnieks piecās paaudzēs. Darbs veltīts novadniekiem un viņu pēctečiem, sniedzot izziņu par maz zināmu vēsturi, iezīmējot bagātu kultūrvēsturisko novadu un spēcīgas personības. Autors grāmatā runā par pagājušo gadsimtu zīmīgākajiem notikumiem un personībām, sākot no muižas perioda pirmsākumiem 17.gadsimtā līdz 20.gadsimta četrdesmito gadu otrajai pusei. Paredzamā tirāža – 400 eksemplāri. Rundāles novada dome grāmatas izdošanai piešķīrusi finansējumu EUR 1500 apmērā.
Tāpat Rundāles novada dome lēmusi finansiāli atbalstīt grāmatas „Mākslinieki Bauskā un apkārtnē no 19.gs. līdz mūsdienām” izdošanu, piešķirot biedrībai “Meistars Gothards” finansējumu EUR 500 apmērā. Grāmatā tiks ievietota informācija par 48 Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku māksliniekiem - gleznotājiem, grafiķiem tēlniekiem. Tā ir turpinājums 2017.gadā īstenotajam projektam „Pētījums – vizuālās mākslas mākslinieki Bauskas apkārtnē no 19.gs. sākuma līdz mūsdienām”. Grāmatā būs īsa informācija par katru autoru latviešu un angļu valodā un viena līdz trīs mākslinieka daiļradi raksturojošas fotogrāfijas. Grāmatu tirāža 1000 eksemplāri un tā nonāks bibliotēkās, skolās, novadu un pagastu pārvaldēs, muzejos, ar mākslu saistītās organizācijās.
 
Apstiprina publisko pārskatu
Paralēli citiem aktuālajiem jautājumiem, Rundāles novada dome apstiprinājusi Rundāles novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu.
Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa uzruna Publiskā pārskata lasītājiem: „Cienījamie lasītāji! Rundāles novada pašvaldības 2019.gada publiskajā pārskatā Jūsu uzmanībai ir apkopota informācija par paveiktajiem darbiem novada saimniecībā un labiekārtošanā, sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē, izglītībā, kultūrā un sportā. 2019.gads ievērojams ar divu novada iedzīvotājiem nozīmīgu un ļoti apjomīgu projektu realizēšanu – ieklājot asfaltbetona segumu un sakārtojot ūdens novades sistēmu, pilnībā pārbūvēti 7.45 km pašvaldības ceļa “Pilsrundāle – Svitene” ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību un saglabāt apdzīvotību Rundāles novadā. 2019.gada septembrī noslēgusies Rundāles Multifunkcionālā centra būvniecība. Centra rekonstrukcija un celtniecība, paplašinot un pārbūvējot Rundāles novada pašvaldības un pasta ēku, iedzīvotāju acu priekšā noritēja sešos posmos no 2016.gada novembra. 2017.gada vasarā jaunās telpās dabu uzsāka ģimenes ārsta prakse un aptieka. Pēc vērienīgās pārbūves vienuviet jaunajā ēkā iekārtota Pilsrundāles bibliotēka, sarīkojumu zāles, iedzīvotājus ērti uzņemt Vienotajam klientu apkalpošanas centram un pašvaldības administrācijas speciālistiem. Kompleksu, virzienā uz Rundāles pils pusi, papildina brīvās dabas estrāde, kuru īpašu rada mākslinieka Mārtiņa Gilla radītie saules pulksteņi – īpašas metāla konstrukcijas, kas projicē, no vispārpieņemtā, atšķirīgu Rundāles laiku uz vienas un stundas, kas atlikušas līdz saulrietam, uz otras estrādes sienas. Kopā ar Zemgales plānošanas reģionu kā vadošo partneri, realizēts projekts “ENGRAVE” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, kura ietvaros veikti Vīna kalna takas labiekārtošanas darbi. Kopīgi ar ilggadējo sadarbības partneri – Pakrojas rajona pašvaldību - turpinājusies projekta sociālajā jomā realizācija. Projekta ietvaros Rundāles pašvaldībā ieviests sociālais pakalpojums “aprūpe mājās”, iegādāts specializētais transporta līdzeklis un palīglīdzekļi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 2019.gadā arī realizēts energoefektivitātes uzlabošanas projekts Viesturu kultūras centra ēkai. Vēršot iedzīvotāju uzmanību uz veselīgu paradumu nozīmi ikdienā, Rundāles novada dome turpinājusi projekta “Pasākumi Rundāles novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” realizāciju. Ar Rundāles novada domes projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” finansiālo atbalstu turpināts labiekārtot bērnu atpūtas laukumu un atpūtas vietu blakus Dzirnavu dīķim Pilsrundālē, ko izveidojuši paši vietējie iedzīvotāji. 2020.gadā turpināsim iesāktos darbus un uzsāksim jaunus projektus, lai padarītu mūsu novadu arvien sakoptāku, ērtāku un labāku ikvienam iedzīvotājam!”
 
Veic grozījumus Rundāles novada pašvaldības budžetā
Apstiprinot saistošos noteikumus „Grozījumi Rundāles novada domes 2019.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par Rundāles novada domes budžetu 2020.gadam”, Rundāles novada dome akceptējusi grozījumus Rundāles novada pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā par EUR 136755, savukārt izdevumu daļā par EUR 332641.
Nozīmīgākās izmaiņas budžeta daļās - saistītas ar Rundāles novada pašvaldības iesniegtajiem un apstiprinātajiem projektiem Zemgales kultūras programmas 2020 ietvaros. Jau iepriekš informēts, ka šīs vasaras gaitā taps stāsts par Mežotnes pilskalnu, radot priekšstatu par zemgaļu dzīvi Mežotnes pilskalnā 9.-13.gadsimtā, veidojot izpratni par zemgaļu varonību cīņās ar krustnešiem, akcentējot 1220.gada notikumus Mežotnes pilskalnā. Stāsta radīšanai piešķirts finansējums EUR 994,00 apmērā. Mežotnes pilskalna stāsts digitālā versijā būs brīvi lejupielādējams jebkuram interesentam. EUR 1770 piešķirts 9.Zemgales stāstnieku festivāla „Gāž podus Rundālē” organizēšanai.
Daļu budžeta ieņēmumu un izdevumus grozījumu veido arī valsts budžeta līdzfinansējums Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Rundāles novada domes projekta Nr.ENI-LLB-2-340 „Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” īstenošanai.
Ministru kabineta noteikumi paredz pagarināt Rundāles novada domes projekta “Pasākumi Rundāles novadā vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas periodu līdz 2023.gada beigām. Veiktas atbilstošas izmaiņas pašvaldība budžetā, iekļaujot līdzfinansējumam paredzētos līdzekļus jauno aktivitāšu finansēšanai.
Kopumā domes sēdē pieņemti 20 lēmumi. 12 no tiem saistīti ar pašvaldībai un personām piederošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumiem.
 
Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
29 297 669

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 19.06.2020. 08:57
Eiropas Gada pašvaldība

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk