Rundāles novada domes vēstule Valsts Prezidentam

 

15.06.2020. Nr. 3-6./2020/436
 
 
Valsts Prezidentam Egilam Levitam
 
Par likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” neizsludināšanu
 
2020.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemts likums “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kas turpmāk paredz Latvijā izveidot 42 pašvaldību administratīvās teritorijas, kurās īstenot vietējo pārvaldi.
Rundāles novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) vēlas norādīt, ka neatbalsta sagatavoto likumprojektu esošajā redakcijā, jo ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. panta nosacījumus, sagatavotais likumprojekts ir sasteigts, nav ņemti vērā apvienojamo pašvaldību iedzīvotāju intereses, kā arī vēl joprojām nav sniegti argumenti, kādi konkrēti ieguvumi būtu katras pašvaldības iedzīvotājiem pēc administratīvi teritoriālās reformas (turpmāk –ATR) realizēšanas.
Rundāles novada domes deputāti 2019.gada 17.jūnijā organizēja sanāksmi ar Rundāles novada pašvaldības iedzīvotājiem, lai diskutētu par izstrādāto ATR, ar kuru paredzēts apvienot Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novada pašvaldības. Sanāksmes laikā iedzīvotāji norādīja, ka ir nepieciešams organizēt iedzīvotāju sanāksmes, kā arī organizēt iedzīvotāju aptauju, lai Rundāles iedzīvotāji paši varētu izteikt savu viedokli par gaidāmo ATR un Rundāles novada apvienošanu ar citiem novadiem. Ņemot vērā Rundāles novada iedzīvotāju pausto viedokli,Pašvaldība, pamatojoties uz Rundāles novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr.22 “Par Rundāles novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu” laika posmā no 2019.gada 8.jūlija līdz 2019.gada 7.augustam ir veikusi iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu, lai iedzīvotāji varētu sniegt atbildi uz jautājumu: “Vai Jūs esat par Rundāles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?”.
No Rundāles novada iedzīvotāju iesniegtajām anketām ir redzams, ka 95,68% ir nobalsojuši “PAR” Rundāles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī respektējot Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāju viedokli un tiesiskās intereses, Pašvaldība ir par to, lai Rundāles novadu noteiktu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju. Līdz ar to nav redzams, ka izstrādājot likumprojektu, būtu izvērtētas Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāju intereses, kuras ir apstiprinātas ar Rundāles novada pašvaldības domes lēmumu.
Attiecībā uz jaunā novada izveides priekšlikuma apspriešanas gaitu (konsultācijām) Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas (turpmāk - Komisija) sēdē, Pašvaldība informē, ka 2020.gada 14.februārī uz Komisijas sēdi tika aicināti uz diskusiju Rundāles novada pašvaldības un blakus esošo pašvaldību pārstāvji. Pašvaldību pārstāvēja tās priekšsēdētājs, kurš sēdes laikā informēja Komisiju par Pašvaldības iedzīvotāju nostāju, iedzīvotāju aptaujas rezultātiem un pašvaldības lēmumiem par plānoto ATR. VARAM pārstāvis Madars Lasmanis Komisijas sēdes laikā īsi un koncentrēti informēja par VARAM izstrādāto un sabiedriskai apspriešanai nodoto teritoriālā iedalījuma modeli, kas paredz Pašvaldību apvienot ar Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada pašvaldībām, uzmanību vēršot uz iedzīvotāju skaitu. Sēdes laikā nav bijušas diskusijas par to, kādi ieguvumi būtu katras pašvaldības iedzīvotajiem pēc novadu apvienošanas, kā arī VARAM nav sniegusi atbildes uz pašvaldību jautājumiem.
Vairāki Komisijas locekļi ir atzinīgi novērtējuši Pašvaldības domes lēmumā (skatīt pielikumu) norādītos argumentus saistībā ar sagatavoto likumprojektu, tomēr dziļākas diskusijas par to nav bijušas. Tas tikai norāda uz to, ka Komisijas locekļi nav iedziļinājušies Pašvaldības domes lēmumā norādītajos argumentos saistībā ar ATR. Tā rezultātā Komisijas sēdē no klātienē esošajiem 5 locekļiem, 2 Komisijas locekļi bija “PAR” Rundāles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju.
Pašvaldība vēlas norādīt, ka vēl joprojām VARAM nav veikusi tikšanās un sniedzis konsultācijas Pašvaldības iedzīvotājiem saistībā ar ATR likumprojektu. Pašvaldības iedzīvotāji tāpat ir informējuši pašvaldību, ka zvanot uz VARAM norādītajiem konsultāciju numuriem, tika paskaidrots, ka tiks ņemti vērā iedzīvotāju jautājumi un tiks organizētas tikšanās pašvaldībās, lai sniegtu atbildes, kas vēl joprojām nav izdarīts.
Pašvaldība uzskata, ka reformas realizēšanas process neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1. un 2.pantam, proti, Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai, kā arī Eiropas Padomes Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantam, saskaņā ar kuru vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts. Pašvaldība konstatē, ka reformas ieviešanas sagatavošana ir antikonstitucionāla un reformas realizēšanas procesa laikā nav notikušas konsultācijas ar vietējo pašvaldību varu (domi), bet VARAM rīkotās “Konsultācijas ar pašvaldībām” pēc sava satura un būtības ir informatīvs seminārs, bez iespējas vietējo pašvaldību varai uzdot jautājumus, risināt administratīvos un procesuālos jautājumus, tieši pretēji liedzot atsevišķu pašvaldību iedzīvotājiem realizēt demokrātiskas valsts pamatprincipu un izteikt viedokli par reformu.
Pašvaldība iestājas par secīgu, pārdomātu un demokrātisku teritoriālās reformas modeļa izstrādi un ieviešanu, kas ne tikai uzlabotu dzīvi pilsētās dzīvojošiem, kuri ir lielākā Latvijas sabiedrības daļa, bet arī nepasliktinātu dzīves apstākļus un iespēju līdzdarboties demokrātiskas valsts procesos un ietekmēt pieņemtos lēmumus lauku teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem.
Pašvaldība aicina nediskriminēt lauku teritorijās dzīvojošos iedzīvotājus un nepieļaut sasteigtu, nepamatotu teritoriālās reformas modeļa virzību, bet gan veidot tādu teritoriālo reformu, kas veicinās visas Latvijas teritorijas attīstību un rosinās iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par savu teritoriju un to īstenošanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Pašvaldība lūdz izmantot Jūsu, kā Latvijas Valsts Prezidentam Satversmē noteiktās tiesības un neizsludināt 2020.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, nodot to otrreizējai caurlūkošanai Saeimā un aicināt Saeimu nodrošināt demokrātijas principiem un Eiropas Vietējo pašvaldību hartas prasībām atbilstošu konsultēšanos ar novadu iedzīvotājiem.
 

 

Rundāles novada domes priekšsēdētājs                                                                  Aivars Okmanis

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 16.06.2020. 10:50
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk