Sāks konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta 2016” otrajai kārtai izvirzīto sētu vērtēšanu

Jūlijā ir noslēgusies konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” pirmās kārtas vērtēšana. Augustā tiks vērtētas otrajai kārtai izvirzītās sētas.

Katrā pagastā - Rundālē, Svitenē un Viesturos – atbilstoši konkursa nolikumam pirmajā kārtā tika izvērtētas ģimenes mājas apdzīvotās vietās un lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām, katrā grupā izvirzot septiņas sakoptākās sētas, kas otrajā kārtā tiek vērtētas atkārtoti.

Rundāles pagastā pirmās kārtas vērtēšanas komisija darbojās tās priekšsēdētāja Aigara Sietiņa, domes izpilddirektora, vadībā. Komisijas locekļi - Jānis Šulcs, Marita Jaungaile un Inese Skujiņa. Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs. Komisijas locekļi - Silva Mežkaucka un Vija Ripa. Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir Vitālijs Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs. Komisijas locekļi -Arvīds Pēkalis un Laima Artimoviča.

No 1.augusta norisinās konkursa otrā izvērtēšanas kārta. Komisija izvērtē 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un nosaka Galvenās balvas un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā. Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisijā darbojas komisijas priekšsēdētāja Inta Klīve, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi - Nauris Brūvelis, Vita Rozēna, Kristīne Kociņa un iepriekšējā gada galvenās balvas ieguvēji – mājas „Stari” saimniece Antra Zelmene. Plānots, ka sētas šajā grupā tiks vērtētas 10. un 11.augustā.

„Ģimenes mājas apdzīvotās vietās” vērtēšanas komisijā darbojas komisijas priekšsēdētāja Ludmila Knoka, Rundāles novada domes deputāte, komisijas locekļi - Aigars Sietiņš, Jānis Liepa, Janīna Bobrova un iepriekšējā gada galvenās balvas ieguvēji – mājas „Aivari” saimniece Lilita Linde. Mājas šajā grupā tiks vērtētas 24.augustā.

Uzvarētāji tiks paziņoti un apbalvoti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākumā novembrī.

Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste


KONKURSA
„RUNDĀLES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA”
NOLIKUMS
Rundāles pagastā, Rundāles novadā
1. Konkursa organizētājs:  Rundāles novada dome.
2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt Rundāles novada teritorijas sakoptību un attīstību;
2.2. Popularizēt Rundāles novada pozitīvo tēlu.
2.3. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi
3. Konkursa norises laiks:
Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” tiek organizēts katru gadu laika periodā no 1.jūlija līdz 30.septembrim Rundāles novada teritorijā
4. Konkursa vērtēšana notiek punktu sistēmā un šādās grupās:
4.1. Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām;
4.2. Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
 
5. Vērtēšanas kritēriji:
Nr.p. k.
Vērtēšanas kritēriji
 
Maksimālais piešķiramais punktu skaits
1
Kopskats un sētas plānojums
10
2
Parādes ieeja
3
3
Iebraucamais ceļš
3
4
Zālājs
3
5
Koki, krūmi un dekoratīvie stādījumi
5
6
Tehnikas novietnes, automašīnu stāvvietas
3
7
Atkritumu savākšanas organizēšana
5
8
Atpūtas vietas
5
9
Teritorijas bērnu atpūtai
5
10
Karoga masts vai karoga turētājs
3
11
Pastkastīte
1
12
Mājas nosaukums
3
13
Papildus punkti
10
 
 
 
6. Konkursa “Rundāles novada Sakoptākā sēta” vērtēšanas komisija:
6.1. 1.kārtas vērtēšanas komisija:
6.1.1. Rundāles pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Aigars Sietiņš, izpilddirektors
Komisijas locekļi: Šulcs Jānis, pensionārs
Marita Jaungaile - apkopēja
Skujiņa Inese – tehniskā sekretāre
 
6.1.2. Svitenes pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Silva Mežkaucka - Svitenes pagasta kapu pārzine,
Vija Ripa - biedrības „Sudrabupe” pārstāve
 
6.1.3. Viesturu pagasta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Bļinkovs, Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs
Komisijas locekļi: Arvīds Pēkalis - pensionārs Viesturu pagastā, Laima Artimoviča, Sociālā dienesta darbiniece.
 
7.2. 2.kārtas vērtēšanas komisijas:
7.2.1. Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētāja  Inta Klīve, Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece      
Komisijas locekļi: Nauris Brūvelis, deputāts
 Vita Rozēna, Pilsrundāles vidusskolas bioloģijas skolotāja,
 Kristīne Kociņa, sabiedrisko attiecību speciāliste
 Iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs Lauku sētu ārpus apdzīvotām vietām vērtēšanas grupā
 
7.2.2. Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas komisijas
Komisijas priekšsēdētāja Ludmila Knoka, deputāte
Komisijas locekļi: Aigars Sietiņš, izpilddirektors
Jānis Liepa, Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
Janīna Bobrova, Rundāles pagasta pensionāre
Iepriekšējā gada konkursa uzvarētājs Ģimenes māju apdzīvotās vietās vērtēšanas   grupā
 
8. Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:
8.1.       Konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” izvērtēšana notiek vērtēšanās grupās:
8.1.1.      Lauku sētas ārpus apdzīvotām vietām,
8.1.2.      Ģimenes mājas apdzīvotās vietās.
8.2.       Konkursā netiek vērtēti iepriekšējā gada galveno balvu ieguvēju un komisijas locekļu sētas.
8.3.       Konkurss „Rundāles novada sakoptākā sēta” notiek divās kārtās:
8.3.1.      Laika posmā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastos notiek sakoptāko sētu izvērtēšanas 1.kārta. Komisija izvirza konkursa otrajai kārtai ne mazāk par 7 (septiņām) sakoptākajām sētām katrā vērtēšanas grupā, par ko tiek uzrakstīts Protokols, kuru paraksta visi komisijas locekļi. Komisija informē visus sakoptāko sētu īpašniekus, kuri izvirzīti vērtēšanai 2.kārtā.
8.3.2.      Laika posmā no 1.augusta līdz 30.septembrim notiek konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” izvērtēšanas 2.kārta. Komisija izvērtē 1.kārtā izvirzītās sakoptākās sētas un nosaka Galveno balvu un trīs nomināciju ieguvējus katrā vērtēšanas grupā.
8.4.       Konkursa dalībnieku novērtēšana notiek pēc punktu sistēmas. Komisijas locekļi izvērtē redzēto un piešķir punktus katram vērtēšanas kritērijam, aizpilda vērtēšanas tabulu par katru vērtējamo objektu. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas, izrēķinot kopējo punktu skaitu katrai sētai. Par konkursa Galvenās balvas ieguvēju tiek atzīta Lauku sēta ārpus apdzīvotām vietām un Ģimenes māja apdzīvotās vietās, kuras savā vērtēšanas grupā saņēmušas vislielāko punktu skaitu. Ja punktu kopējais skaits ir vienāds divām vai vairākām sētām, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības noteikt Galvenās balvas ieguvēju.
8.5.       Katrā vērtējamajā grupā tiek piešķirta viena galvenā balva un trīs nominācijas.
8.6.       Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem tiek pasniegta plāksne „Rundāles novada sakoptākā sēta”.
8.7.        Katrā vērtējamajā grupā trīs nomināciju ieguvējiem tiek piešķirti Rundāles novada domes atzinības raksti un balvas.
8.8.       Konkursa abās kārtās nominētajiem sētu īpašniekiem tiek organizēts tematisks labas pieredzes brauciens konkursa budžetā paredzētajās robežās.
8.9.       Uzvarētāju apbalvošana notiek svinīgajā pasākumā, kas veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
9.      Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus un iegūtos materiālus izmantot apbalvošanas pasākumā.
10. Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta informatīvajā izdevumā ,,Rundāles novada ziņas" un ievietota Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv.
 
Sagatavoja Priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 08.08.2016. 15:52
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk