Vakance - Bāriņtiesas priekšsēdētāja/ dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amats (uz NOTEIKTU laiku)

Vakance - Bāriņtiesas priekšsēdētāja/ dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amats (uz NOTEIKTU laiku) - Rundāles novada dome

Rundāles novada dome aicina pieteikties uz
bāriņtiesas priekšsēdētāja/dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja amatu (amats uz NOTEIKTU laiku)

Galvenie pienākumi:
•    vadīt, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbu;
•    pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesā;
•    noteikt bāriņtiesas locekļu pienākumus;
•    organizēt bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;
•    organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;
•    veikt uzdevumus saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 14.pantu;
•    īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Prasības pretendentam:
•    atbilstība Bāriņtiesas likuma 10.panta pirmās daļas un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām;
•    amatam atbilstošu normatīvo aktu pārzināšana;
•    precizitāte un augsta atbildības izjūta;
•    organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas spējas;
•    publiskās uzstāšanās prasme un pieredze;
•    labas datorzināšanas;
•    apgūta profesionālās pilnveides izglītības programma “Bāriņtiesas vadība un organizācija”;
•    pieredze pašvaldības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam iesniegt Rundāles novada domē līdz 2017.gada 27.martam plkst.18.30!Izdrukāts no: http://aktualitates/vakance-barintiesas-priekssedetajadzimtsarakstu-nodalas-vaditaja-amats-uz-noteiktu-laiku

© 2013 Rundāles novada dome