Aprīlis

 

26. aprīļa domes lēmumi

Audio ieraksts

2.

Par Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Domes lēmums

3.

Par medību tiesību nomas piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.
Domes lēmums

4.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Vakarvējš", projekta „Vakarvēja sarmas ziedi” realizācijai.
Domes lēmums

5.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

6.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

7.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

8.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

9.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

10.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

11.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

12.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

13.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžeta.
Domes lēmums

14.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

15.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

16.

Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Enitēni", kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Domes lēmums

17.

Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Boles", kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Domes lēmums

18.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Vētras", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējums ***, atdalot zemes gabalus aptuveni 0,4 ha platībā un pievienot nekustamā īpašuma "Jātnieki", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējums ***, atdalītajam zemes gabalam aptuveni 4,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu 4,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

19.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu „Raņķi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs ***, kadastra apzīmējums *** atdalot zemes gabalu aptuveni 20,52 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

20.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam LLT 275, kadastra numurs ***.
Domes lēmums

21.

Par Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Mežausmas” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0288 (starpgabala) atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums

22.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības „Putniņi”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
Domes lēmums

23.

Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.* daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemgaļi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums

24.

Par Rundāles novada domes 2018. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2017. gada saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rundāles novada domes budžetu 2018. gadam”.
Domes lēmums

25.

Par Rundāles novada pašvaldības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Domes lēmums

26.

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013. gada 28. novembra lēmumā Nr.10 „Par atkritumu tarifiem Rundāles novada pašvaldībā.”
Domes lēmums

27.

Par Rundāles novada Enerģētikas rīcības plāna (ERP) 2018. – 2025. gadam apstiprināšanu.
Domes lēmums

 

Lapa atjaunota: 02.07.2018. 18:01
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk