Atbalsts ģimenēm

Atbalsts ģimenes pieaugumam

Jaunajiem vecākiem pieejams vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar bērnu piedzimšanu - EUR 200 par katru bērnu

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli par pēdējiem trijiem mēnešiem nepārsniedz EUR 230)

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai EUR 150 gadā

Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai EUR 150

Pabalsts briļļu iegādei līdz EUR 50 gadā

Apmaksa zobārstniecības pakalpojumiem EUR 100 gadā

Pabalsts apģērbam un personīgo mācību līdzekļu iegādei vienu reizi gadā EUR 30

Pabalsts absolventiem EUR 70

Dzīvokļa pabalsts*

Atbalsts maznodrošinātām ģimenēm

Dzīvokļa pabalsts*

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums nodokļa maksātājam, kuram Rundāles novada Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, par zemi un ēkām - 90% no Nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam

Atbalsts trūcīgām ģimenēm (personām)

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai EUR 150 gadā

Dzīvokļa pabalsts, ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli par pēdējiem trijiem mēnešiem nepārsniedz EUR 230*

Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai EUR 150

Pabalsts briļļu iegādei līdz EUR 50 gadā

Apmaksa zobārstniecības pakalpojumiem EUR 100 gadā

Pabalsts apģērbam un personīgo mācību līdzekļu iegādei vienu reizi gadā EUR 30

Pabalsts absolventiem EUR 70

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums nodokļa maksātājam, kuram Rundāles novada Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, par zemi un ēkām - 90% no Nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam

Ārpusģimenes aprūpe

Pabalsts audžuģimenei, specializētajai audžuģimenei bērna uzturam EUR 258 mēnesī

Atbalsts bērniem ar invaliditāti

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai EUR 150 gadā

Dzīvokļa pabalsts, ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli par pēdējiem trijiem mēnešiem nepārsniedz EUR 230*

Pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai EUR 150

Iesniegums pabalsta saņemšanai iesniedzams Rundāles novada Sociālajā dienestā.

Dzīvokļa pabalstu personām, kurām ir individuālā apkure, aprēķina pēc šādas formulas:

P = (R x L) x K
R = S x 1.75 + M
S – dzīvojamās telpas platība (m2), bet ne vairāk kā 40 m2
L – apkures sezona 6 mēneši
K - noteiktais piemērojamo procentu apmērs,
R - rēķins
M – izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, izņemot apkuri,(īre, elektroenerģija, patērētais ūdens, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām

Lapa atjaunota: 23.11.2020. 17:21
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk