Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

Punktu kalkulators

Zemes novērtējums ballēs


Izdrukāts no: http://atbalsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai

© 2013 Rundāles novada dome