Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” (turpmāk tekstā – Pasākums) 2015.gadā tiek īstenots visu SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk tekstā – LLKC) reģionālo nodaļu pārraudzības teritorijās.

Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, to kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā..

Pasākuma uzdevumi:
1) apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi;
2) palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas lauku attīstībai konsultāciju, teorētisku un praktisku nodarbību veidā;
3) organizēt konkursu jauniešiem par viņu biznesa ideju dzīvotspēju, konkursa kārtībā labākos darbus apbalvot ar naudas balvu.

Pasākumu organizē LLKC Lauku attīstības nodaļa (turpmāk tekstā – LAN) un LLKC reģionālās nodaļas (turpmāk tekstā – Nodaļa/s), kuru pārraudzības teritorijās Pasākums tiek īstenots.

Pasākuma dalībnieki ir jaunieši vecumā no 18 – 30 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Pasākums ietver:
1) informatīvo dienu;
2) mācības;
3) individuālo sadarbību;
4) konkursu „Laukiem būt!” (turpmāk tekstā – Konkurss).

  

Lapa atjaunota: 26.06.2015. 11:38
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas