Augusts

 

 

25.augusta domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā Nr.4 “Par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu”.
3.                   
Nolikuma apstiprināšana Rundāles novada pašvaldības nominācijas Gada skolotājs piešķiršanai.
4.                   
Par darba samaksas noteikšanu Rundāles novada izglītības iestāžu vadītājiem un pirmsskolas izglītības iestāžu vietniekiem.
5.                   
Par izmaiņām konkursa „Rundāles novada sakoptākā sēta” nolikumā.
6.                   
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Spuļģi” – zemes gabala ar kadastra numuru 4076 003 0574, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0,35 ha izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu “Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 40760070079, 3,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070044 daļas, 2.8 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
8.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Mazrundāle 3”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0607, daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Pie Tauriņiem”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0078 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Pie Tauriņiem”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0082 nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11.               
Par pašvaldībai piederīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0049 daļas iznomāšanu
12.               
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Mētras”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
13.               
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Mežvidi”, atdalot zemes vienību un daļu no zemes vienības aptuveni 12,4 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
14.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
Lapa atjaunota: 12.09.2016. 17:42
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk