Darījumi ar lauksaimniecības zemi

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pirkšanu un pārdošanu

Rundāles novada dome vēlas precizēt darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izskatīšanas kārtību:
1. Zemes īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas iegūt lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpašumā, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, kurā norāda visu iesnieguma formā prasīto informāciju (iesnieguma formu var saņemt Rundāles novada domē Pilsrundālē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs, kā arī Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība/ Darījumi ar lauksaimniecības zemi.

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskās personas iesnieguma paraugforma)

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskās personas iesnieguma paraugforma)


2. Iesniegumam pievieno darījuma akta kopiju (notariāli apliecinātu, lai saīsinātu iesnieguma izskatīšanas laiku);

3. Fiziskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:

3.1. Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātu kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
3.2. notariāli apliecinātu izglītības dokumenta kopiju;
3.3. dokumentu par nodokļu nomaksas stāvokli valstī uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;

4. Juridiskā persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi:
4.1. Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības notariāli apliecinātu kopiju, kas pierāda, ka zemes ieguvējs ir saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikā;
4.2. vismaz viena īpašnieka vai pastāvīgā darbinieka izglītību pierādošais dokuments (ja nepieciešams);
4.3. apliecinājums, ka iesnieguma iesniegšanas brīdī nav nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā atrodas fiziskās personas pastāvīgā dzīvesvieta.

Vēl daži svarīgi nosacījumi, kas jāņem vērā iegādājoties lauksaimniecībā izmantojamo zemi un iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par darījuma akceptēšanu :
1. Pašvaldības izveidota komisija lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu pieņem viena mēneša laikā;

2. Viena fiziska vai juridiska persona var iegūt īpašumā līdz 2000 ha lauksaimniecības zemi;

3. Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi ir zemes kopīpašniekiem, ja viens no kopīpašniekiem pārdod viņam piederošu zemes daļu  (zemes pārdevējs vispirms piedāvā iegādāties zemi vienam no kopīpašniekiem, ja kopīpašnieki atsakās pirkt zemi, tad to rakstiskais atteikums ir jāiesniedz pašvaldībā);

4. Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi ir zemes nomniekam, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā;
(zemes pārdevējs vispirms piedāvā iegādāties zemi zemes nomniekam, ja tas atsakās pirkt zemi, tad rakstiskais atteikums ir jāiesniedz pašvaldībā, lauksaimniecības zemes nomnieki tiek aicināti iesniegt notariāli apliecinātas nomas līgumu kopijas Rundāles novada domes kancelejā, reģistrācijai)

5. Iepriekš minētās normas neattiecas uz:
5.1. lauksaimniecības zemes ieguvējiem, kuru īpašumā vai valdījumā uz darījuma noslēgšanas brīdi un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 ha fiziskajām personām un 5 ha juridiskajām personām;
5.2. maksātnespējas procesā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
5.3. mantošanas ceļā iegūstamu lauksaimniecības zemi;
5.4. Darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem, pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
5.5. zemes kopīpašnieku.

Informāciju sagatavoja:
Inta Klīve,
Rundāles novada domes priekšsēdētaja vietniece

 

Lapa atjaunota: 02.01.2020. 11:22
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk