Decembris

 

 

 

30.decembra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   

Par dzīvojamās platības īres līguma noslēgšanu
Lēmums

3.                 

Par Rundāles novada pašvaldības maksas pakalpojuma apstiprināšanu
Lēmums

4.

Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs 40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070241iznomāšanu
Lēmums

5.                   

Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs 40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070243
Lēmums

6.                   

Par grozījumiem Rundāles novada domes nolikumā „Par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai”.
Lēmums
Nolikums par finansiālā atbalsta piešķiršanu Rundāles novada sabiedrisko organizāciju darbībai

7.                   

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums

8.                   

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.14 „Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu”.

Lēmums

9.                   

Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”.
Lēmums

Nr.13 Grozījumi Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”

10.               

Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
Lēmums

Nr.15 Rundāles novada domes budžets 2016.gadam

11.               

Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas apstiprināšanu.
Lēmums

Autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma  3 gadiem 2016.; 2017. un 2018.gadam

12.               

Par Rundāles novada Investīciju plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.
Lēmums

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam

13.               

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pie darbnīcām”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0054 daļas iznomāšanu
Lēmums

14.               

Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Vīstiķi”, sadali un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Egijas” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Lēmums

15.   

Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pērkonīši”, sadali un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Pērkonlauki” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Lēmums

16.           

Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Jaunbrēdiķi”, atdalot zemes gabalu aptuveni 5,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Lēmums

17.               

Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Putniņi”, atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
Lēmums

18.               

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0077 daļas iznomāšanu
Lēmums

19.               

Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Spalviņas", atdalot zemes gabalu aptuveni 1,5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Lēmums

20.               

Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”.
Lēmums

Nr.14  „PAR RUNDĀLES NOVADA DOMES SAISTOŠO NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETU”

21.               

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.
Lēmums

22.               

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
Lēmums

23.               

Par kredītu automašīnu iegādei pašvaldību autonomo funkciju veikšanai.
Lēmums

24.               

Par zemes reformas pabeigšanu Rundāles novadā
Lēmums

25.               

Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā,zemes vienības 5.9 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums

26.               

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
Lēmums

27.               

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
Lēmums

28.               

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0077 daļas iznomāšanu
Lēmums

29.               

Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Urši”, atdalot zemes gabalu aptuveni 5,8 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu
Lēmums

 

Lapa atjaunota: 20.01.2016. 10:30
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk