Decembris

 

 

28. decembra domes lēmumi

2.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 27”, kadastra numurs 4076 003 0390 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0390iznomāšanu.
3.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 165, kadastra numurs 4076 008 0233daļas iznomāšanu.
4.
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Sūnāji", kadastra numurs, zemes vienību ar kadastra apzīmējumutrīs zemes gabalos aptuveni 4,0 ha, 2,9 ha un 15,7 platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
5.
Par Rundāles novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam izstrādes uzsākšanu.
6.
Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu.
7.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
8.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
9.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
10.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
11.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
12.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
13.
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
14.
Par platības precizēšanu Svitenes pagasta nekustamā īpašuma “Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra numurs 4088 003 0126, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0385.
15.
Par nekustamā īpašuma "Alejnieki", Svitenes pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
16.
Par nekustamā īpašuma "Grīviņas", Rundāles pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
17.
Par nekustamā īpašuma "Kaives", Viesturu pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18.
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.14 „Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu”.
19.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
20.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
21.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
22.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2017. gada 26. oktobra lēmumā Nr.11 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu”.
23.
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Blāzmas” dzīvokļu īpašniekiem.
24.
Par Rundāles novada Investīciju plāna 2018. - 2020. gadam apstiprināšanu.
25.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 226, kadastra numurs 4076 008 0260 iznomāšanu.
26.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam LLT 226, kadastra numurs 4076 008 0260.
27.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 152, kadastra numurs 4076 008 0261 iznomāšanu.
28.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam LLT 152, kadastra numurs 4076 008 0261.
29.
Par Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Priedaine”, kadastra numurs 4076 006 0234, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0088 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
30.
Par kredītu “Pašvaldības ceļa “Pilsrundāle - Svitene” pārbūve”.
31.
Par grozījumiem 2016. gada saistošos noteikumos Nr.14 "Par Rundāles novada domes budžetu 2017. gadam.
32.
Par Rundāles novada pašvaldības Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Nostūri” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
33.
Par Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Indru kaltes”, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0061 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
34.
Par Rundāles novada domes 2017.gada saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”. 

 

Lapa atjaunota: 21.02.2018. 10:41
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk