Februāris

 

 

23.februāra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksti

2.                     
Par Rundāles novada Sociālā dienesta 2017.gada 25.janvāra lēmuma Nr.4.1.1. “Par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu” apstrīdēšanu.
3.                   
Par Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.
4.                     
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0257 un nekustamā īpašuma “Bērsteles lauki”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0275 un 4096 007 0277, iznomāšanu
5.                     
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Burtnieku iela 3B/9”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0199 iznomāšanu
6.                     
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes dārziņi,” kadastra numurs 4088 004 0024, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0380, iznomāšanu
7.                     
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi,” kadastra numurs 4088 004 0282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0295, iznomāšanu
8.                     
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 22”, kadastra numurs 4076 008 0346 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0346 iznomāšanu
9.                     
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 76, kadastra numurs 4076 003 0278 iznomāšanu
10.                  
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Birzuļi", atdalot zemes gabalu aptuveni 35,7 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
11.                  
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Putniņi”, atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
12.                  
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Alūksti”, atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un piešķirt nosaukumu „Kalnakrasti” jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam.
13.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulītes”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Saulkalni” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
14.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielāžeļi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Lielavoti” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
15.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma "Dāboliņi" zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Dāboli” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
16.                  
Par pašvaldības ceļu būvniecības (pārbūves) atlases kritērijiem Latvijas Lauku attīstības programmas 2015-2020 (LAP 2014-2020) pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
17.                
Par atļauju izmantot Rundāles novada simboliku.
18.                
Par kredītu pašvaldību autonomo funkciju veikšanai.

 

Lapa atjaunota: 28.03.2017. 15:18
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk