Februāris

 

2021.gada 25.februāra domes sēdes lēmumi

Sēdes ieraksts

2.

Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu

Pielikums nr.1: 1.; 2.; 3.

Pielikums nr.2: 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.

3.

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2018.gada 31.maija lēmumā Nr.12 “Par Rundāles novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas darbu tehniskajām specifikācijām”

Pielikums

4.

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumā Nr.34 “Par autoceļu un ielu saraksta apstiprināšanu”

Skice 

5.

Par Rundāles novada autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm ziemas un vasaras periodā

Autoceļu saraksts

6.

Par izmaiņām Rundāles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

7.

Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „Mums pieder pasaule” projekta pieteikumam „Cits līmenis” pasākumu organizēšanai un kapacitātes paaugstināšanai

8. 

Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ikužas”, kadastra apzīmējums 4096 008 0073, 0.37 ha platībā iznomāšanu

Pielikums

9.

Par lauksaimniecības zemes ierīkošanu nekustamā īpašuma “Tīrumi”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 4096 006 0007, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 4096 006 0007

Pielikums

10.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Dzelmes", Rundāles pagasts, Rundāles novads, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Pielikums

11.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Āboliņu lauks”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0451, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0572 izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

12.

Grozījumi Rundāles novada domes 2019.gada 28.februāra lēmumā Nr.18 “Par nekustamā īpašuma "Mazbērsteles", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 009 0007, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0007, 4076 009 0008 un 4076 009 0009 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jaunu nosaukumu un adrešu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu”

Pielikums

13

Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu

Pielikums

14.

Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu

Pielikums

15.

Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu

Pielikums

16.

Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu

Pielikums

17.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Kaži", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4088 001 0025 neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu

Pielikums

18.

Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu

Pielikums

19.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Būras” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0446, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

20.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Būriņas” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0189, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

21.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sudmalas” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0663, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

22.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedoņi_19”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 006 0123, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0123 izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

23.

Par nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

24.

Par Rundāles novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0043 60.8ha platībā zemes nomas tiesība rezultātu apstiprināšanu

 

 
 

 

 

Lapa atjaunota: 04.03.2021. 20:19
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk