Ielu tirdzniecības atļaujas

Rundāles novada dome izsniedz ielu tirdzniecības atļaujas:
• tirdzniecībai publiskās vietās(Rundāles novada pašvaldība);
• tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās(Rundāles novada pašvaldība).

Pakalpojuma sniedzējs

Rundāles novada dome

Pakalpojuma apraksts

Ielu tirdzniecība – preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem.

Aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniegumu iesniedz fiziska vai juridiska persona. Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad par to paziņo dokumentu iesniedzējam. Lai saņemtu atļauju tiek samaksāta pašvaldības nodeva Rundāles novada domes kasē vai ar pārskaitījumu Domes Norēķinu kontā. Pēc pašvaldības nodevas nomaksas Rundāles novada dome izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, kurā norādīta tirdzniecības vieta un atļaujas darbības laiks.


Ielu tirdzniecības organizēšana

Fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru. Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.
Aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniegumu iesniedz fiziska vai juridiska persona, kura piedalīsies ielu tirdzniecībā. Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad par to paziņo dokumentu iesniedzējam.
Ja ir samaksāta pašvaldības nodeva, tad tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai, kurā tiek norādīta tirdzniecības dalībnieki, tirdzniecības vieta un preču sortiments.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska vai Juridiska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums, kurā norādīta tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;
• realizējamo preču grupas;
• saskaņojums ar pasākuma organizatoru (ja nepieciešams);
• PVD atzinuma kopija, ja paredzēta tirdzniecība ar pārtikas produktiem;
• VID licences kopija alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ja paredzēta tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem;
• VID izziņas kopija par tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecību, ja paredzēta tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība;
• uzņēmuma reģistrācijas vai nodokļu maksātāja apliecību kopijas;
• saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darba dienas

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi

Atbilstoši 2019.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām”, nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā noteiktas šādiem nodevu objektiem:

N.p.k. Ar nodevu apliekamais objekts Likme par vienu tirdzniecības vietu
EUR/dienā EUR/mēnesī
8.1. Pašu ražoti lauksaimniecības produkti/ pārtikas preces, ziedi, pašu izgatavoti amatniecības izstrādājumi un mākslas priekšmeti, kā arī savvaļas augi, ogas, sēnes, biškopības produkcija un saldējums 2.00/  35.00
8.2. Rūpnieciski ražotas pārtikas/nepārtikas preces, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni 3.50/  60.00
8.3. Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi 14.00/  250.00
8.4. Grāmatas, preses izdevumi 2.00/  35.00
8.5. Sezonas preces (ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādi sugu skuju koki, Līgo vainagi un Jāņu zāles, puķu un dārzeņu stādi) 2.70/  42.00
8.6. Zvejas un gaļas produkti 4.00/  65.00
8.7. Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 5.00/  80.00
8.8. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes
No nodevas samaksas atbrīvotas Rundāles novadā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, kas tirgo pašražoto produkciju.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

Rundāles novada dome, Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, elektroniski aizpildot iesnieguma veidlapu Latvija.lv, vai aizpildītu iesniegumu sūtot uz dome@rundale.lv

Pakalpojuma sniedzēja adrese

"Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921


Pakalpojuma darba laiks

Pirmdienās 08.00 - 18.30 Pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Otrdienās 08.00 - 17.00 Pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Trešdienās 08.00 - 17.00 Pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Ceturtdienās 08.00 - 17.00 Pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Piektdienās 08.00 - 15.30 Pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00
Sestdienās -
Svētdienās -


Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

Rundāles novada dome
Reģistrācijas Nr. 90009112819
AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts:Nr.LV09UNLA0050014261241

Nodevas maksājumus iespējams veikt arī skaidrā naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinus ar banku karti – Rundāles novada domes kasē ( "Pilsrundāle 1", Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov, 1.stāvs)

Ielu tirdzniecības organizēšanu un nodevas apmaksas kārtību nosaka
1. Ministru kabineta noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar Pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

2. Rundāles novada domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām”.

Lapa atjaunota: 17.02.2020. 15:50
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk