Pilsrundāles vidusskola

Pilsrundāles vidusskola - Rundāles novada dome

Adrese: Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Kontakttālrunis: +371 639 62 223
Fakss: +371 639 62 223
E-pasts: pilsrundale.skola@rundale.lv
Interneta vietne: www.vidusskola.rundale.lv  
Direktore: Anda Liškauska
E-pasts: anda.liskauska@rundale.lv 

Pilsrundāles vidusskolas nolikums

Pilsrundāles vidusskola ir Rundāles novada vidējā vispārizglītojošā mācību iestāde ar
filiālēm Bērstelē un Svitenē. 2009.gadā Pilsrundāles vidusskola nosvinēja 90.dzimšanas dienu.

Skolas vēsture

Skolas dibinātājs - Rundāles pagasta padome.

1919.gadā Natālija Reine izveido skolu Vīstiķu mājās.

1920.gadā skola pārceļas uz Rundāles pils telpām.

1939.gadā skola svin savu pirmo jubileju, Izglītības ministrija pasniedz skolas karogu.

1944.gadā tiek atvērta 7.klase un skola kļūst par Pilsrundāles septiņgadīgo skolu.

50.gadu otrajā pusē jauno tehniķu pulciņa modeļi piedalās izstādē Maskavā,
slaveni ir skolas vieglatlēti un tūristi, galda tenisiste Ā.Gorbāne iegūst
2.vietu valstī (sk.L.Feldmanis).

1967.gadā sākas draudzības festivāli starp Pilsrundāles, Pjarnu - Jaagupi
(Igaunija) un Ukmerģes (Lietuva) skolām.

1979.gada 1.septembrī mācības tiek uzsāktas jaunajā skolas ēkā, tiek izveidota
vidusskola.

1982.gadā dakteris A.Ozoliņš novēl materiāli prēmēt Pilsrundāles vidusskolas
spējīgākos un centīgākos skolēnus.

1995.gada 6.jūlijā nodibināts daktera A.Ozoliņa fonds.

1995.- 2003.gadā 5. - 9.klašu koris labākais rajonā (vad.I.Caune).

2000.gadā Juris Ivulāns ir Latvijas komandas sastāvā starptautiskajā bioloģijas
olimpiādē Turcijā.

2002.gadā 9.klases skolēns Nauris Vasiļevskis valsts olimpiādēs iegūst sudraba
(matemātikā) un bronzas (fizikā) medaļas.

2000. - 2004.gadā skolas volejbola komandas gūst godalgotas vietas valsts
čempionātos (sk.V.Zariņš).

2002.gadā Bauskas rajona izglītības iestāžu izglītības kvalitātes kopvērtējumā
piešķirta nominācija "Labākā skola".

2003./2004., 2005./2006., 2006./2007.m.g. saņemtas nominācijas par skolēnu
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos.

Skolas pārziņi un direktori

1919.- 1920.Natālija Reine   

1920. - 1930. Kokle

1930. - 1945.Pauls Hartmanis

1945. - 1951. Jānis Štrauss

1951. - 1953. Voldemārs Galla

1953. - 1954. Ārija Innuse

1954. - 1961. Ernests Grīnfogelis

1961. - 1964. Zeltīte Vaska

1964. - 1967. Alfrēds Upelnieks

1967. - 1977. Andrejs Bumbērs

1977. - 1984. Aloīda Baķe

1984. - 2007. Aivars Indrikovs

2007. - ... A.Liškauska

Skolas mērķi

Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Latviju.

Skolas uzdevumi

īstenot licencētās izglītības programmas;

nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, sagatavot
viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē;

sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nodrošināt visiem Rundāles pagasta iedzīvotājiem iespējas līdz 18 gadu vecumam iegūt pamatizglītību;

izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu un harmonisku attīstību;

veidot vidējās izglītības mācību iestādes prasībām atbilstošu materiālo bāzi;

organizēt obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei;

sadarboties ar izglītojamo vecākiem un sniegt konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā;

saglabāt un pilnveidot skolas tradīcijas;

sekmēt jauniešu interešu izglītību un karjeras izvēli;

nodrošināt izglītojošajiem profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību skolas teritorijā;

racionāli izmantot izglītībai iedalītos finanšu resursus.

Tradīcijas

Zinību diena;

Skolotāju dienas svinības;

Desmitās klases iesvētības vidusskolā;

Miķeļdienas jampadracis;

Mārtiņdienas gadatirgus;

Lāčplēša kauss;

18.novembris - Latvijas proklamēšanas diena: konkursi, viktorīnas, koncerts;

Ziemassvētku koncerts Rundāles pilī;

100 diena 1.klasei;

Žetonu vakars;

4.klases skolēnu atvadas no sākumskolas;

Sešgadīgo ienākšana sākumskolā;

Salidojumi un skolas jubilejas pasākumi;

Mātes dienas koncerts;

Pēdējais zvans;

Sporta diena.

Pilsrundāles vidusskola vairākus gadu desmitus sadarbojas un draudzējas ar Pjarnu-Jaagupi ģimnāziju Igaunijā un Saločai vidusskolu Lietuvā.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 04.07.2016. 16:52
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas