Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe" - Rundāles novada dome
 Adrese: Imantas 1, Īslīces pag., Bērzkalni, Bauskas novads, LV-3901 
 Kontakttālrunis: +371 639 26 690
 Mob.tālrunis: +371 286 863 83
 E-pasts:
 pii.saulespuke@rundale.lv
 Vadītāja:
 Līga Valmiera

2011.gada 24.februārī Rundāles novada dome pieņēma lēmumu ar 2011.gada 1.jūliju dibināt jaunu iestādi – Rundāles novada speciālo pirmsskolas izglītības iestādi,  kura tiek veidota  bijušās Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, pārņemot no Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas izglītības procesa organizēšanai nepieciešamo materiālo bāzi.

Ja bērnam ir  pedagoģiski medicīniskās komisijas izdots atzinums par speciālās programmas apguves nepieciešamību, bērna vecākam par SPII „Saulespuķe” ēdināšanas izdevumiem nav jāmaksā un iestādes apmeklējums ir par brīvu.

SPII „Saulespuķe” tiek turpināts SOS bērnudārzā iesāktais darbs, realizējot dažādas speciālās izglītības programmas. Kopā ir  licencētas 7 izglītības programmas – papildus jau minētajām programmām ir licencētas programmas izglītojamiem  ar jauktiem attīstības traucējumiem un  izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām.

Pirmsskolas izglītības programma un speciālā izglītības programma saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus – individuāli vai mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību, atbilstoši bērna spējām, veselībai.

SPII „Saulespuķē” ar bērniem papildus strādās: logopēds, speciālais skolotājs/ Montesori pedagoģijas speciālists, fizioterapeits, masieris, psihologs, medmāsa, latviešu valodas skolotāja mazākumtautību bērniem.

Mūsu vērtības:

- vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;

- apkārtējā vide ir labvēlīga visiem bērniem un pieaugušajiem;

- bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, balstoties uz bērna stiprajām pusēm;

- visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;

- katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu konkrētā   bērna potenciālu;

- neatkarīgi no spējām, dzimuma, sociālās izcelsmes, rases vai ticības ikviens bērns tiek pieņemts un pozitīvi novērtēts;

- grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi speciālisti un darbinieki, ir teorētiski un praktiski sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās vai speciālās vajadzības, un strādā komandā, komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus (aizbildņus);

- komanda strādā radoši un  aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības labā.

 

 

 
 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 03.10.2011. 13:41
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas