Izsoles

 

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Aplociņi”, kadastra numurs 4076 003 0521, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0521, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,6 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz 15.06.2020 >> Pielikums >>
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome, 15.06.2020. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 13 750 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.

__________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Duksti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 003 0200, zemes vienību - starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0173, 3,32 ha platībā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz 15.06.2020 >>
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome,15.06.2020. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 14 896.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši eiro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu, uz izsoli ir tiesīgi pieteikties zemes īpašnieki vai kopīpašnieki, kuru zemēm piegul Objekts.
Pieteikumus ir tiesības iesniegt Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), līdz 15.06.2020. plkst.12.00:
1. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Upmaļi”, kadastra numurs 4076 003 0089, īpašniekam;
2. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Bukši”, kadastra numurs 4076 003 0174, īpašniekam;
3. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Bērzumnieki”, kadastra numurs 4076 003 0072, īpašniekam.
 

_______________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.39 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.

 
 
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 18.maijā plkst.12:00
 
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.39, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
 
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 15.06.2020. plkst.14.00.

 

 

 

 

Lapa atjaunota: 27.05.2020. 10:19
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 567 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 3031

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk