Izsoles

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Priežpuri 1”, kadastra apzīmējumu 4076 001 0053, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 7.1 ha.

Izsoles noteikumi >> Pielikums >>

Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.

______________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.30 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.

Izsoles noteikumi >>

Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00

Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.30, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.

______________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.38 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00
 
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.38, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
 
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.
 
______________________________________________________________________________________________
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.39 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00
 
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.39, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
 
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.

______________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.12 (kadastra Nr. 4076 900 0371) ar kopējo platību 67,8 m², daudzdzīvokļu mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 06.04.2020. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir noteikta EUR 10873.00 (desmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos pa tālruni 28609107.

Izsoles noteikumi >>>

 

 

 

Lapa atjaunota: 31.03.2020. 13:17
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk