Izsoles

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsludina nomas tiesību izsoli:

- nekustamajam īpašumam “Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051, 3.58 ha platībā, nomas izsoles sākuma cena ir 965 EUR

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 15 EUR, t.sk. PVN un drošības nauda 965 EUR (deviņi simti sešdesmit pieci euro).

Izsoles vieta – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” sēžu zālē, 2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, laiks - 18. oktobris, plkst. 14:00

Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos – Aigaru Sietiņu, t. 28609107.

___________________________________________________________________________________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsludina nomas tiesību izsoli:

- nekustamajam īpašumam “Lielupes mala”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070079, 3,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamajam īpašumam “Važītes kapsēta”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070044 daļas, 2,85 ha platībā, nomas izsoles sākuma cena ir 1683 EUR.

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 15 EUR, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis un drošības nauda 1638 EUR (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi euro)

Izsoles vieta – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” sēžu zālē, 2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, laiks - 18. oktobris, plkst. 14:00

Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos – Aigaru Sietiņu, t. 28609107.

___________________________________________________________________________________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsludina īres tiesību izsoli:

- nekustamajam īpašumam daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Saulaine 9", dzīvoklis Nr. 8, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4076 008 0290, īres tiesību izsoles sākuma cena ir 1.18 EUR par vienu kopējas platības kvadrātmetru.

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 7 EUR (septiņi euro) t.sk. pievienotās vērtības nodoklis un drošības nauda 74,90 EUR( septiņdesmit četri euro un 90 centi).

Izsoles vieta – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” sēžu zālē, 2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, laiks - 18. oktobris, plkst. 14:00

Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos – Aigaru Sietiņu, t. 28609107.

___________________________________________________________________________________

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsludina īres tiesību izsoli:

- nekustamajam īpašumam daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, dzīvoklis Nr. 32, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4076 900 0147, īres tiesību izsoles sākuma cena ir 0.69 EUR par vienu kopējās platības kvadrātmetru.

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekam, lai reģistrētos izsolē, pirms izsoles jāsamaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 7 EUR (septiņi euro), t.sk. PVN un drošības nauda 68,73 EUR (sešdesmit astoņi euro un 73 centi).

Izsoles vieta – Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles novada dome” sēžu zālē, 2.stāvā, Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, laiks - 18. oktobris, plkst. 14:00

Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos – Aigaru Sietiņu, t. 28609107.

___________________________________________________________________________________

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” atklātā mutiskā izsolē pārdod:


nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.4 ar kopējo platību 37,0 m2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zvejnieki”, Priedītes, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, kadastra numurs 4076 900 0473, nekustamā īpašuma nosacītā cena 2440 EUR
- Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās sākumcenas.

Izsoles noteikumi


Pieteikties izsolei iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz
dome@rundale.lv


Izsoļu vieta un laiks – Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads) sēžu zāle, 
08.11.2021., plkst. 14:00.

Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos – Aigaru Sietiņu, t. 28609107.

_______________________________________________________________________________________

Bauskas novada pašvaldība iestāde “Rundāles novada dome” atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod:

- nekustamo īpašumu “Mežmales”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4076 010 0026, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0076, 0,42 ha platībā, nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākumcena 2767 EUR

Izsoles noteikumi

Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās sākumcenas.

Pieteikties izsolei iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz dome@rundale.lv

Izsoļu vieta un laiks – Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome” (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Bauskas novads) sēžu zāle, 08.11.2021., plkst. 14:00.

 

Izsoles objektu apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos – Aigaru Sietiņu, t. 28609107.

 

 

 

Lapa atjaunota: 08.10.2021. 10:23
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk