Janvāris

 

 

28.janvāra domes lēmumi

2.                   
Par izmaiņām Rundāles novada bāriņtiesas sastāvā
3.                   
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
4.                   
Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Rūentāle” projekta „Esi aktīvs un radošs” realizācijai
5.                   
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mākoņi”, kadastra numurs 4088 004 0475, daļas iznomāšanu
6.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma, Virbuļi-2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0197 daļas un nekustamā īpašuma “Āres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0260 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7.                   
Par Rundāles novada pašvaldības īpašuma Viesturu pagasta nekustamā īpašuma, “Alkšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 073 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8.                   
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9.                   
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zari”, zemes gabala ar apbūvi Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0053, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” ar kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
11.               
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 40960070275, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070291 iznomāšanu
12.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 3.7”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0146 iznomāšanu
13.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0459 daļas iznomāšanu
14.               
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Māras” zemes vienības daļai.
15.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Sīļi”, atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma "Jaunsīļi" piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
16.               
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā
17.               
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā
18.               
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā

 

Lapa atjaunota: 08.02.2016. 18:10
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk