Jūlijs

 

 

28.jūlija domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par Rundāles novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja atbrīvošanu.
3.                   
Par Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
Domes lēmums
4.                   
Par izmaiņām Rundāles novada bāriņtiesas sastāvā.
Domes lēmums
5.                   
Par dalību projektā „Tekstila amati Zemgalē” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnosacījums” ietvaros.
Domes lēmums
6.                   
Par projekta „Ilgtspējīgs tūrisms: pārrobežu sadarbība attīstībai” pieteikuma iesniegšanu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritātes “Ilgtspējīga un tīra vide caur sadarbību” ietvaros
Domes lēmums
7.                   
Par dalību projektā “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritātes “Ilgtspējīga un tīra vide caur sadarbību” ietvaros.
Domes lēmums
8.                   
Par dalību projektā „Sociālā partnerība – sociāli neaizsargātu cilvēku integrācija kopienas dzīvē” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnosacījums” ietvaros.
Domes lēmums
9.                   
Par dalību projektā „Latvijas un Lietuvas parku vēsture un noslēpumi” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritātes “Ilgtspējīga un tīra vide caur sadarbību” ietvaros.
Domes lēmums
10.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā” apstiprināšanu.
Domes lēmums
11.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
Domes lēmums
12.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „LLT 160”, kadastra numurs 4076 008 0252 iznomāšanu
Domes lēmums
13.               
Rundāles novada pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 007 0079 un 4076 007 0040 un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta”, kadastra numurs 4076 007 0044, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0044 daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumi.
Domes lēmums
14.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Palmas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0036 iznomāšanu
Domes lēmums
15.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma Zeme pie Jaunburtniekiem zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 40960050062, zemes daļas iznomāšanu
Domes lēmums
16.               
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem”, kadastra Nr. 4096 005 0073, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0078 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums
17.               
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Pie Tauriņiem”, kadastra Nr. 4096 005 0073, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0082 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums
18.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Jansoni”, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums
19.               
Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu SIA Kristell.
Domes lēmums
20.               
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Domes lēmums
21.               
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Raņķi”, atdalot divus zemes gabalus aptuveni 20 ha kopplatībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums
22.               
Par dalību projektā „Mēs esam ģimene” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritātes “Sociālā iekļaušana kā teritorijas attīstības priekšnosacījums” ietvaros.
Domes lēmums 

 

Lapa atjaunota: 04.08.2016. 17:00
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk