Jūnijs

 

30.jūnija domes lēmumi

2.                      
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
3.                      
Par līguma noslēgšanu ar sociālās aprūpes centru „Tērvete” par sociālā pakalpojuma sniegšanu
4.                      
Par līguma noslēgšanu ar sociālās aprūpes centru „Tērvete” par sociālā pakalpojuma sniegšanu
5.                      
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
6.                      
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
7.                      
Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā”
8.                      
Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā” un Nr.6 “Par kustamo un nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, Rundāles novadā” apstiprināšanu
9.                      
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”
10.                   
Par apsaimniekojamās mājas „Priežpuri” jumta remonta un kāpņu telpas logu nomaiņu.
11.                   
Par apsaimniekojamās mājas „Apses” kanalizācijas tīklu pārbūvi.
12.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Burtnieku iela 3B/7”, kadastra numurs 4096 004 0197 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0197 iznomāšanu
13.                   
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada PII „Mārpuķīte” Ekopadomes projekta „Rundāles novada PII „Mārpuķīte” tūju stādījumu mulčēšana un rotaļu laukuma apzaļumošana” realizācijai
14.                   
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles pagasta senioru biedrības "Dzīvotprieks" projekta „Vecums, tās ir iespējas” realizācijai
15.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pasteļi”, kadastra numurs 4076 002 0055 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0055 iznomāšanu
16.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 99”, kadastra numurs 4076 003 0300 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0508 iznomāšanu
17.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 135”, kadastra numurs 4076 003 0334 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0334 un „Pilsrundāle 140”, kadastra numurs 4076 003 0338 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0338 iznomāšanu
18.                   
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.14 “Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pasteļi”, kadastra numurs 4076 002 0055 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0055 iznomāšanu”
19.                   
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Bullēni”, atdalot zemes gabalu aptuveni 0,3 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu
20.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā
21.                   
Par Rundāles novada domes noteikumiem „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un aizsardzības noteikumi”
22.                   
Par Rundāles novada domes publiskā pārskata par 2014.gadu apstiprināšanu
23.                   
Par uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
24.                   
Par uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu.
25.                   
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.15 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu
26.                   
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulaines attīrīšanas iekārtas”, zemes gabala ar apbūvi Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr. 4076 007 0031 zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu, zemesgabala ar apbūvi atrašanās vieta – Rundāles pagasts, Rundāles novads.
Lapa atjaunota: 04.08.2015. 13:49
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk