Jūnijs

 

 

15.jūnija domes lēmumi

1.                     

Rundāles novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Domes lēmums

2.                     

Par Rundāles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
Domes lēmums

3.                     

Par Rundāles novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošana un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu.
Domes lēmums

4.                     

Par Rundāles novada Iepirkumu komisijas izveidi
Domes lēmums

5.

Par pašvaldības Administratīvās komisijas apstiprināšanu
Domes lēmums

 

 

29.jūnija domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                     

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.15 “Par Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”.
Domes lēmums

3.                     

Par Rundāles novada domes publiskā pārskata par 2016.gadu apstiprināšanu.
Domes lēmums

4.                     

Par Rundāles novada domes 2017.gada 29.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.2 ”Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”.
Domes lēmums

Nr.2 Grozījumi Rundāles novada domes 2016.gada saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”

5.                     

Par nekustamā īpašuma “Jaunsargi”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, sadalīšanu un atdalāmā zemes gabala pievienošanu nekustamajam īpašumam “Sargi” un nekustamā īpašuma „Sniedziņi”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, sadalīšanu, atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamajam īpašumam “Jaunsargi”, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

6.                     

Par nosaukuma “Viesturu meži” piešķiršanu valstij piekritīgam Rundāles novada Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 40960070087.
Domes lēmums

7.                     

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Valti”, neapbūvētu zemes vienību Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums

8.                     

Par pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta nekustamo īpašumu Pilsrundāle 9, kadastra numurs 4076 003 0212 un Pilsrundāle 10, kadastra numurs 4076 003 0213 iznomāšanu
Domes lēmums

9.                     

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 2”, kadastra numurs 4076 003 0458, daļas iznomāšanu
Domes lēmums

10.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 3.7, kadastra numurs 4076 008 0144, iznomāšanu
Domes lēmums

11.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Vecrozēni” apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0348 iznomāšanu
Domes lēmums

12.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „ Rundāles ciemats 6” vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0432 daļas iznomāšanu 
Domes lēmums

13.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Saulaines mazdārziņš 2.16”, kadastra numurs 4076 008 0133, iznomāšanu
Domes lēmums

14.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 40”, kadastra numurs 4076 003 0243 iznomāšanu
Domes lēmums

15.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ziedoņi 19”, kadastra numurs 4076 006 0123 iznomāšanu
Domes lēmums

16.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 4”, kadastra numurs 4076 008 0328 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0328 iznomāšanu
Domes lēmums

17.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 2”, kadastra numurs 4076 006 0100, daļas iznomāšanu
Domes lēmums

18.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Silarāji 2”, kadastra numurs 4076 006 0100, daļas iznomāšanu
Domes lēmums

19.                  

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 30.jūnija lēmumā Nr.4 “Par Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”.
Domes lēmums

20.                  

Par Rundāles novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas un izsoļu komisijas apstiprināšanu.
Domes lēmums

21.                  

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar Santas Gulbes ģimenes ārsta praksi.
Domes lēmums

22.                  

Par Rundāles novada pašvaldības pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.
Domes lēmums

23.                  

Par pagaidu dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
Domes lēmums

24.                  

Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 5”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāle novadā, izīrēšanu un īres maksas apstiprināšanu.
Domes lēmums

25.                  

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Kurzemnieki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0471 un nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 6”, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0576 iznomāšanu
Domes lēmums

26.                  

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „BM studio” projekta „Saulaines iedzīvotāju saliedēšanas un kultūras dzīves dažādošanas programma” realizācijai.
Domes lēmums

27.                  

Par grozījumiem konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” nolikumā.
Domes lēmums

28.                  

Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā 
Domes lēmums

29.                  

Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu.
Domes lēmums

30.                  

Par izmaiņām Rundāles novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā.
Domes lēmums

31.                  

Par jauna nosaukuma “Nostūri” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Rundāles novada Svitenes pagasta nekustamajam īpašuma "Karjers pie Galiņiem" ar kadastra numuru 40880090044.
Domes lēmums

 

Lapa atjaunota: 04.08.2017. 11:32
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk