Jūnijs

 

27. jūnija domes lēmumi

2.
Par projekta „Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana” pieteikuma iesniegšanu INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 3.uzsaukumā.
3.
Par projekta „Digital Cemetery” pieteikuma iesniegšanu INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 3.uzsaukumā.
4.
Par izmaiņām Rundāles novada bāriņtiesas sastāvā.
5.
Par grozījumiem konkursa „Rundāles novada Sakoptākā sēta” nolikumā.
6.
Par Rundāles novada domes 2019.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Rundāles novada domes nodevām””.
7.
Par Rundāles novada pašvaldības Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rītausmas” neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300 (starpgabala) atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Pupiņas”, kadastra numurs 4076 008 0095, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0372, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzirnas”, kadastra numurs 4076 003 0654, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0653, Rundāles pagastā, Rundāles novadā izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.X daudzdzīvokļu mājā „Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atsavināšanu.
11.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.X daudzdzīvokļu mājā „Kurši”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atsavināšanu.
12.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.X daudzdzīvokļu mājā „Saulaine 13”, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atsavināšanu.
13.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Eiduki", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs X, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X.
14.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Druvas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs X, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
15.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Sprīdīši", Svitenes pagasts, Rundāles novads kadastra numurs X, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu X neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
16.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pilsrundāles garāža 2”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 003 0361, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0361 iznomāšanu M.M.
17.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pilsrundāles garāža 59”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 003 0424, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0424 iznomāšanu K.A.
18.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pilsrundāles garāža 63”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 003 0502, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0502 iznomāšanu K.A.
19.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Zelmeņi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
20.
21.
„Par Rundāles novada pašvaldības izīrēto dzīvokļu atsavināšanas uz nomaksu nosacījumiem”.
22.
Par Rundāles novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu.
23.
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
24.
25.
Par Rundāles novada domes publiskā pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu.

 

Lapa atjaunota: 11.07.2019. 14:55
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk