Kontakti

RUNDĀLES NOVADA DOMES KONTAKTINFORMĀCIJA

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Rundāles novada domi iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Kā oficiāli sazināties ar iestādi elektroniski?

Vienotais klientu apkalpošanas centrs Pilsrundālē: tālrunis 66954843

  

Amats Vārds, uzvārds
Kontaktinformācija
     
Rundāles novada domes vadība
Domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis Tālrunis: 63962149
    E-pasts: aivars.okmanis@rundale.lv
       
Domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve    
    Mob.tālr. 26620205
    E-pasts: inta.klive@rundale.lv
       
Izpilddirektors Aigars Sietiņš    
    Mob.tālr. 28609107
    E-pasts: aigars.sietins@rundale.lv
       
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilvija Tetērina Tālrunis: 63962236
    Mob.tālr.: 29297669
    E-pasts: ilvija.teterina@rundale.lv
   
       
 Kanceleja
Kancelejas vadītāja Egija Matuzone Tālrunis:  63962298
    Mob.tālr.:  26349298
    E-pasts:  dome@rundale.lv
       
Lietvede Inese Skujiņa E-pasts:  inese.skujina@rundale.lv
       
Arhivāre Sandra Griķīte E-pasts: sandra.grikite@rundale.lv
       
Juridiskā nodaļa
Nodaļas vadītājs Edgars Paičs Tālrunis:  63962531
    Mob.tālr.  27870723
    E-pasts: edgars.paics@rundale.lv
Juriste Linda Mežsarga E-pasts: linda.mezsarga@rundale.lv
       
Finanšu un investīciju nodaļa
Nodaļas vadītāja Marija Abramčika Tālrunis:  63962258
    Mob.tālr.:  27842258
    E-pasts:  marija.abramcika@rundale.lv
       
       
Nekustamo īpašumu speciāliste Dace Spura Tālrunis: 63962532
    Mob.tālr.: 29150388
    E-pasts: dace.spura@rundale.lv
       
       
Vecākā grāmatvede Gunta Meija Tālrunis: 63962532
    E-pasts: gunta.meija@rundale.lv
       
Grāmatvede Evija Maskale E-pasts: evija.maskale@rundale.lv
       
Grāmatvede
Dace Masjule E-pasts: dace.masjule@rundale.lv
       
Vecākā kasiere Ļena Brazjule    
    Mob.tālr. 25624052
    E-pasts: lena.brazjule@rundale.lv
       
Kasiere Saulainē Rita Laiškone Tālrunis: 63921813
    E-pasts:

rita.laiskone@rundale.lv

 

 
 

       
Attīstības nodaļa
Vadītāja                                  Laura Ārente                Tālrunis:  63962236 
                                                       Mob.tālr.:  25622180
   
                                                         E-pasts:  laura.arente@rundale.lv  

Speciāliste izglītības un IT            Zinaida Sparāne         Tālrunis:     63962236      
jautājumos                                                                          Mob.tālr.:   22029011      
                                                                                        E-pasts:    zinaida.sparane@rundale.lv      

 

        
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs
Vadītāja Santa Švāģere    
    Tālrunis: 63962126
    Mob.tālr.: 28343312
    E-pasts: santa.svagere@rundale.lv
       
Komunālo pakalpojumu dienests
Dienesta vadītājs Ivars Čerļenoks Mob.tālr.: 29442954
    E-pasts: ivars.cerlenoks@rundale.lv
       
Ekonomiste Ilva Paiča Mob.tālr. 28650308
    E-pasts: ilva.paica@rundale.lv

 

   

 

Sociālais dienests
Dienesta vadītāja Kristīne Brūvele Tālrunis:  63962148
    Mob.tālr.:  26674834
    E-pasts:  kristine.bruvele@rundale.lv
       
Sociālā darbiniece (Svitenē) Sandra Upīte    
    Mob.tālr.:  29440882
    E-pasts:  sandra.upite@rundale.lv
       
Sociālā darbiniece (Viesturos) Laima Artimoviča    
    Mob.tālr.: 25633422
    E-pasts: laima.artimovica@rundale.lv
       
Psiholoģe Inese Beleviča Mob.tālr.: 25661915
    E-pasts: inese.belevica@rundale.lv
       
Bāriņtiesa

Priekšsēdētājs

Edvīns Balodis    
    Tālrunis: 63962242
    Mob.tālr.: 26597960
    E-pasts: barintiesa@rundale.lv
       
Dzimtsarakstu nodaļa
Vadītājs Edvīns Balodis    
    E-pasts: dzimtsaraksti@rundale.lv
    Mob.tālr.: 26597960
Nodaļas vadītāja vietniece Kristīne Brūvele Tālrunis:  63962148
    E-pasts:  kristine.bruvele@rundale.lv
       
       
Svitenes pagasta pārvalde  
  E-pasts: svitene@rundale.lv
     
Pārvaldes vadītājs Jānis Liepa Tālrunis: 63926332
    Mob.tālr.: 26641544
    E-pasts: janis.liepa@rundale.lv
       
Lietvede - kasiere Sandra Smilga Tālrunis: 63926332
    Mob.tālr.: 27234217
    E-pasts: sandra.smilga@rundale.lv
       
Viesturu pagasta pārvalde  
       
       
Pārvaldes vadītājs Vitālijs Bļinkovs Tālrunis:

63962126

   

Mob.tālr.:

E-pasts:

27844046

vitalijs.blinkovs@rundale.lv

       
Lietvede - kasiere Zaiga Ārente Tālrunis: 63962126
    E-pasts: viesturi@rundale.lv
       
Kultūras nodaļa
Nodaļas vadītāja un Sandra Kerēvica Mob.tālr.: 26672682
Svitenes tautas nama vadītāja   E-pasts: sandra.kerevica@rundale.lv
       
Bērsteles kultūras nama vad. Svetlana Poča Mob.tālr.: 26123242
    E-pasts: svetlana.poca@rundale.lv
Kultūras darba speciāliste Lilita Lauskiniece Tālrunis: 26516711
    E-pasts: lilita.lauskiniece@rundale.lv
Viesturu kultūras centra Guna Grants Mob.tālr.:
  27750580
vadītāja   E-pasts: guna.grants@rundale.lv
       
Sporta nodaļa
Sporta nodaļas vadītāja Ieva Kirkila Mob.tālr.: 26553747
    E-pasts: ieva.kirkila@rundale.lv
       
Sporta organizators Svitenē Raitis Jutus Mob.tālr.: 26535219
       
Sporta organizators Viesturos un Bērstelē Valentīna Žuravļova Mob.tālr.: 26713089
       
Sporta organizators Pilsrundālē Dmitrijs Čabaņenko Mob.tālr.: 28865868
       
Sporta organizators Saulainē Aleksandrs Barkovs Mob.tālr.: 28266332
       
Pašvaldības policija
Inspektors  Mārtiņš Brikers Mob.tālr.:  29145194
    E-pasts:  martins.brikers@rundale.lv
       
SIA "Ģeotelpiskie risinājumi"
(augstas detalizācijas topogrāfiskās Mob.tālr.: 27024516
datu bāzes uzturēšana) E-pasts: info@geotelpa.lv
  WEB: www.geotelpa.lv
  Adrese: Garozas iela 12
    Jelgava, LV-3002
     
Būvvalde
  Tālrunis: 63923304
  E-pasts: dace.putna@bauska.lv; sandra.smolija@bauska.lv; andris.barovskis@bauska.lv
  WEB: www.bauska.lv
  Adrese: Uzvaras ielā 1, Bauskā, LV-  3901

 


Izdrukāts no: http://kontakti

© 2013 Rundāles novada dome