Marts

 

 

31.marta domes lēmumi

2.                   
Par aukstā ūdens un kanalizācijas tarifiem Rundāles novada Rundāles pagastā.
3.                   
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe” projekta „Kamēr vari, tikmēr dari” realizācijai.
4.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
5.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ansīši” daļas, kadastra Nr. 40960040125, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
6.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Ansīši”, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 40960040125, zemes daļas iznomāšanu
7.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Mazkapūnas”, kadastra numurs40880040228, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040228, daļas iznomāšanu
8.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Āres”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040250, iznomāšanu
9.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lepšukalns” kadastra numurs 4076 007 0039, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0039 daļas iznomāšanu
10.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Rutki”, atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
11.               
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Jaunbrēdiķi”, sadali un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Brēdiķu lauks” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
12.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
13.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums””.
14.               
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā Nr.21“Par deleģēšanas līguma noslēgšanu”.
15.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 00048, sadalīšanu, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu, par nosaukumu “Valti ” un ”Kraulis” piešķiršanu izveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un lietošanas mērķa noteikšanu.
16.               
Par maksas samazinājumu par izpērkamo Viesturu pagasta zemnieku saimniecības zemi.
17.               
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs”, kadastra numurs 4088 004 0467, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0467 sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, par nosaukuma ”Sporta laukums” piešķiršanu izveidotajam nekustamajam īpašumam un lietošanas mērķa noteikšanu.
18.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā „Lielupes mala” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0093, iznomāšanu
19.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0051 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
20.               
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
21.               
Par Rundāles novada pašvaldības īpašuma Viesturu pagasta nekustamā īpašuma, “Alkšņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 073 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
22.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zari”, zemes gabala ar apbūvi Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr. 4088 003 0053, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
23.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Spalviņas”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Krustneši” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Lapa atjaunota: 18.04.2016. 17:08
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk