Marts

 

29. marta domes lēmumi

Audio ieraksts

2.

Par SIA „Kristell” iesniegumu – Par atļauju izmantot Rundāles novada simboliku.
Domes lēmums

3.

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu organizēšanai un sadarbības veicināšanai ar biedrību „INICIO”.
Domes lēmums

4.

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Sudrabupe” projekta „Mūsu darbi simtgadei” realizācijai.
Domes lēmums

5.

Par kredītu Rundāles novada Multifunkcionālā centra 4. kārtas būvniecībai.
Domes lēmums

6.

Par kredītu Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Domes lēmums

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Druviņas”*, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
Domes lēmums

8.

Par nekustamā īpašuma "Liepzemes", Rundāles pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

9.

Par nekustamā īpašuma "Jaunmeļļi", Svitenes pagasta, Rundāles novada, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

10.

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pasteļi”, kadastra numurs 4076 002 0055 daļas un nekustamā īpašuma “Pie Ģēģeriem” kadastra numurs 4076 002 0052 iznomāšanu D.S.
Domes lēmums

11.

Par nekustamā īpašuma "Jauntauriņi", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs *** un nekustamā īpašuma "Taurēni", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

12.

Par nekustamā īpašuma "Gulbji", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

13.

Par nekustamā īpašuma "Pērles", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

14.

Par nekustamā īpašuma "Birzītes", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums

15.

Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, jaunbūvei - dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu ***.
Domes lēmums

16.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dunduri”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088 004 0386, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0146, ar kopējo platību 1.8 ha izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Domes lēmums

17.

Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles novadā.
Domes lēmums

18.

Par valsts nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimn. tehnikums”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214 daļas pārņemšanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Domes lēmums

 

Lapa atjaunota: 13.04.2018. 08:18
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk