Nodevas

Deklarētās dzīvesvietas reģistrācija (Saskaņā ar LR MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720). Pakalpojums pieejams elektroniski Latvija.lv
EUR 4,27
Izziņa no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto dzīvesvietu  (Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra) EUR 2,50
 

Saskaņā ar Rundāles novada domes 2009.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā":

Nodeva par izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām:
Ar nodevu apliekamais objekts
EUR
Domes sēžu protokolu izraksti, ja tie tiek pieprasīti atkārtoti
1.40
Domes sēžu protokolu un citi izraksti no arhīva dokumentiem
2.50
Arhīva dokumentu apliecinātas kopijas
0.70
Izziņas (zemes izmantošanu, nodokļu nomaksu, zemes lietošanas tiesībām, tirgum par produkcijas realizāciju, u.c.)
0.70
Izziņas akcīzes nodokļa saņemšanai, par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem, par atbilstību Teritoriālā plānojuma nosacījumiem
1.40
 
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:
Ar nodevu apliekamais objekts
Likme par vienu tirdzniecības vietu
EUR/dienā
EUR/mēnesī
Pašu ražoti lauksaimniecības produkti/ pārtikas preces, ziedi, pašu izgatavoti amatniecības izstrādājumi un mākslas priekšmeti, kā arī savvaļas augi, ogas, sēnes, biškopības produkcija un saldējums
2.00
35.00
Rūpnieciski ražotas pārtikas/nepārtikas preces, karstās uzkodas un bezalkoholiskie dzērieni
3.50
60.00
Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi
14.00
250.00
Grāmatas, preses izdevumi
2.00
35.00
Sezonas preces (ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādi sugu skuju koki, Līgo vainagi un Jāņu zāles, puķu un dārzeņu stādi)
2.70
42.00
Zvejas un gaļas produkti
4.00
65.00
Pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta
5.00
80.00
Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes
 
 
Nodeva par reklāmu, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:
Ar nodevu apliekamais objekts
EUR
Reklāmu, afišu un citu informatīvo materiālu izvietošana informācijas stendos
2.85
Reklāmu izvietošanu publiskās vietās
70.00
 
Nodevas maksāšanas atvieglojumi:
  • no šajos noteikumos 7.punktā norādīto nodevu maksāšanas atbrīvojamas – politiski represētās personas, 1., 2.grupas invalīdi, trūcīgas personas, valsts pārvaldes institūcijas un no Domes budžeta finansējamās iestādes;
  • no šajos noteikumos 8.punktā norādīto nodevu maksāšanas atbrīvojami – Rundāles novadā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, kas tirgo pašražoto produkciju;
  • no šajos noteikumos 9.punktā norādīto nodevu maksāšanas atbrīvojamas – valsts pārvaldes institūcijas, no Domes budžeta finansējamās iestādes, juridiskas personas par reklāmām, afišām un citu informatīvo materiālu izvietošanu, kuram nav komerciāls raksturs, izņemot politiskās partijas. Juridiskas personas, kuras organizē izklaides pasākumus, kuros nav noteikta ieejas maksa un juridiskas personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par to veikto darbību, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.
Lapa atjaunota: 19.02.2020. 10:07
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk