Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komitejas sēde
Rundāles novada domes sēžu zāle 09:00
Lasīt vairāk