Novada domes struktūrvienību vadītāju iknedēļas sanāksme

02.01.2017 - 17.04.2017 08:00 Domes sēžu zāle

Novada domes struktūrvienību vadītāju iknedēļas sanāksme - Rundāles novada dome

Notiek katru pirmdienu plkst.08.00


Izdrukāts no: http://notikumu-kalendars/novada-domes-strukturvienibu-vaditaju-iknedelas-sanaksme-6738-cdbd7

© 2013 Rundāles novada dome