Novada domes struktūrvienību vadītāju iknedēļas sanāksme

08.05.2017 - 25.12.2017 08:00 Domes sēžu zāle

Novada domes struktūrvienību vadītāju iknedēļas sanāksme - Rundāles novada dome

Notiek katru pirmdienu plkst.08.00


Izdrukāts no: http://notikumu-kalendars/novada-domes-strukturvienibu-vaditaju-iknedelas-sanaksme-6798-7a7be

© 2013 Rundāles novada dome