Novada domes struktūrvienību vadītāju iknedēļas sanāksme

08.01.2018 - 31.12.2018 8.00 Domes sēžu zāle

 Notiek katru pirmdienu plkst.08.00


Izdrukāts no: http://notikumu-kalendars/novada-domes-strukturvienibu-vaditaju-iknedelas-sanaksme-7435-f8f4e

© 2013 Rundāles novada dome