Novada domes struktūrvienību vadītāju iknedēļas sanāksme

07.01.2019 - 28.01.2019 8.00 Domes sēžu zāle


Izdrukāts no: http://notikumu-kalendars/novada-domes-strukturvienibu-vaditaju-iknedelas-sanaksme-7997-0307f

© 2013 Rundāles novada dome