Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komitejas sēde
Domes sēžu zāle 09:00
Lasīt vairāk