Novada attīstībai

Šis ir jaunais Rundāles novada pašvaldības e-paklapojums, kas turpmāk ļaus labāk sadzirdēt novada uzņēmēju un iedzīvotāju idejas. Pašvaldībā pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes.

Šeit www.rundale.lv/novada_attistibai katram uzņēmējam un iedzīvotājam būs iespēja izteikties, atbalstot domes iecerētos projektus, vai iesniedzot savas idejas aktuālo jautājumu risināšanā.

Aicinām aktīvi iesaistīties ideju vākšanā un piedalīties sava novada attīstībā!

E-paklapojums ieviests Latvijas-Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta "Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana" (Nr.LLI253) ietvaros. 


Izdrukāts no: http://novada-attistibai

© 2013 Rundāles novada dome