Pašvaldības apbalvojumi

Apbalvojumu nolikums/Pieteikuma anketa - Rundāles novada dome
Apbalvojumu nolikums/Pieteikuma anketa
Rundāles novada dome nodibina šādus Rundāles novada pašvaldības apbalvojumus - Goda zīme „Zelta lauva”; Goda raksts; Atzinības raksts. Izvirzot kandidātu apbalvojuma saņemšanai personai ir jāiesniedz Rundāles novada domes kancelejā pieteikums.
Lasīt vairāk
Apbalvošanas komisija - Rundāles novada dome
Apbalvošanas komisija
Goda zīmi “Zelta Lauva” piešķir ar Rundāles novada domes lēmumu, pamatojoties uz apbalvošanas komisijas atzinuma; Goda rakstu piešķir ar Komisijas lēmumu; Atzinības rakstu piešķir ar Rundāles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
Lasīt vairāk

Izdrukāts no: http://pasvaldibas-apbalvojumi

© 2013 Rundāles novada dome